کرکوند

+ نوشته شده در  دوشنبه 22 خرداد1391ساعت 0:43  توسط همشهری نوین  | 

همکاری

سلام

دوستانی که قصد همکاری دارند مطالبشون را تایپ کنند و در قسمت نظرات همین جا به صورت خصوصی تاکید میکنم حتما قبل از ارسال تیک مطلب خصوصی را بزنند  ارسال کنند انشا الله من میخونم اگر مشکلی نداشت میگذارمش به اسم خودتون روی وبلاگ

به این شکل

منتظرم

+ نوشته شده در  جمعه 15 آذر1387ساعت 1:7  توسط همشهری نوین  | 

مبارکه در یک نگاه2

آثار و بناهاي تاريخي  ثبت ملي در شهرستان مباركه:

   قبل از شروع بكار پايگاه ميراث فرهنگي شهرستان مباركه تنها 4 اثر در اين شهرستان به ثبت آثار ملي رسيده بود و پس از آن تاكنون  تعداد 21 اثر باارزش ازآثار و اماكن تاريخي در شهرستان مباركه به ثبت ملي رسيده است كه  به شرح ذيل ميباشد:

رديف

نام اثر و ابنيه تاريخي

نشاني محل اثر يا ابنيه تاريخي

وضعيت

 ثبت

شماره

 ثبت

1

حمام نو

شهر مباركه – خيابان شهيد بهشتي

در حال ثبت

_

2

 

قلعه نهچير 

شهر مباركه – محله نهچير 

ثبت ملي

1895

76/5/11

3

 

حمام نهچير

شهر مباركه – محله نهچير 

در حال ثبت

_

4

 

قلعه صفايي

شهر مباركه – محله قهنويه – خيابان حافظ شرقي

ثبت ملي

18115

85/12/20

5

قلعه آسياباد

شهرمباركه – محله صفائيه

در حال ثبت

_

6

 

مسجد آجري اسماعيل ترخان

شهر مباركه – محله اسماعيل ترخان – خيابان شيخ صدوق كوچه خرم

ثبت ملي

18764

85/12/28

7

 

امامزاده محمد

شهرديزيچه – خيابان طالقاني شمالي

درحال ثبت

_

8

 

قلعه بزي

شهر ديزيچه – روستاي حسن آباد قلعه بزي

ثبت ملي

757

42/2/26

9

غار تاريخي شماره 1

شهر ديزيچه – روستاي حسن آباد قلعه بزي

ثبت ملي

13650

84/8/15

10

 

غار تاريخي شماره 2

شهر ديزيچه – روستاي حسن آباد قلعه بزي

ثبت ملي

13651

84/8/15

11

 

قلعه ياوري

شهر طالخونچه – خيابان امام خميني

در حال ثبت

_

12

 

قلعه كاظمي

شهر طالخونچه – خيابان امام خميني 

درحال ثبت

_

13

 

مسجد حضرت قائم

شهر طالخونچه – خيابان امام خميني - خيابان آيت اله هاشمي

درحال ثبت

_

14

 

مسجد حضرت علي

شهر طالخونچه – خيابان امام خميني – خيابان صاحب ابن عباد

درحال ثبت

_

15

 

مسجد آجري اراضي

زيباشهر- روستاي اراضي – خيابان شهيد خرمي

ثبت ملي

18763

85/12/28

16

خانه اربابي زيباشهر

زيباشهر- محله خولنجان – خيابان حافظ شرقي  كوچه شهيد مومن بيك

در حال ثبت

_

17

 

برج كبوتر 4 قلو

زيبا شهر– محله خولنجان – خيابان حافظ شرقي كوچه شهيد باقري

در حال ثبت

_

18

 

برج كبوتر 18قلو

زيبا شهر- محله لنج – خيابان مفتح 

در حال ثبت

_

19

 

برج كبوتر 10قلو

زيباشهر- محله لنج – خيابان مفتح

در حال ثبت

_

20

 

خانه اربابي كركوند

شهركركوند – خيابان امامزاده

در حال ثبت

_

21

خانه اربابي حسن آباد بيدكان

شهركركوند- روستاي حسن آباد بيدكان – خيابان كشاورز

درحال ثبت

_

-1 حمام نو

   اين حمام واقع در شهر مباركه با زير بناي 250 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجار است  ودرمرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد.مالكيت اين بناي تاريخي در دست شهرداري مباركه است واكنون از آن بعنوان يك رستوران سنتي استفاده ميشود.اين بنا توسط صاحب رستوران مرمت گرديده است. بعلت قرارگرفتن اين بناي تاريخي در مكاني مناسب تعداد بازديد كنندگان ازاين اثر روزانه به بيش از يكصد نفر ميرسد.

  -2 قلعه تاريخي نهچير

    قلعه تاريخي نهچير داراي وسعت 20000 متر مربع  و زيربناي بيش از 7000 متر مربع است. قلعه نهچير مباركه در تاريخ 76/5/11 به شماره 1895توسط سازمان ميراث فرهنگي به ثبت آثار ملي رسيد. قلعه نهچير ازلحاظ سبك معماري  بصورت قرينه وقسمتي از آن داراي سبك معماري زيباي زنديه و قدمتي مربوط به دوران صفويه وقسمتهايي از آن نيز اوايل قاجار ميباشد.مالكيت اين قلعه قبلاُبصورت خصوصي بوده كه اكنون توسط شهرداري مباركه خريداري گرديده است.

    قلعه نهچير بصورت مستطيل است و طول آن شمالي- جنوبي وعرض آن شرقي – غربي است. دورتادور قلعه برجهاي متعددي قرار دارندارتفاع ديوار قلعه حداقل هفت متر است وپهناي آن حداقل يك متركه در بعضي موارد به دو متر هم ميرسد. اين قلعه شامل مجموعه هاي متنوع و ديدني از قبيل: هفت خانه و حياط كه دو مورد آن بصورت خان نشين بوده – قسمتهاي اداري – بازداشتگاه – اسطبل – دالانهاي تودرتو – انبار- هشتي ها – بادگير- برجهاي كبوترونگهباني – وقسمتهاي گوناگون ديگر ميباشد كه بطوركلي در سبك خود بعنوان يكي از بي نظيرترين قلعه هاي تاريخي در استان و كشور محسوب ميگردد.بعلت بسته بودن دربهاي ورودي قلعه ميزان بازديد كنندگان از آن محدود ميباشد.

    وجود مشكلاتي از جمله مالكيت باعث جلوگيري از مرمت اين اثر تاريخي و تخريب آن طي چند سال اخيرگرديده است.متاسفان عوامل طبيعي و انساني بزرگترين عامل تخريب اين اثر باارزش بوده است و افراد سودجودر اين مكان تاريخي اقدام به حفاريهاي متعددي نموده اند كه خوشبختانه با اقدامات پيشگيرانه توسط پايگاه حفاظتي شهرستان مباركه دست اين افرادسودجو از اين اثر باارزش تاريخي كوتاه گرديده است.و اميد است با همكاري سازمان ميراث فرهنگي جهت مرمت اين اثر باارزش اقدامت و تدابير مناسبي انديشيده شود.

 -3 حمام نهچير

   اين حمام تاريخي واقع در محله نهچير شهر مباركه بازيربناي 350 متر مربع و قدمتي مربوط به دوران قاجار است ودر مرحله پاياني ثبت ملي قرار داردكه اكنون بصورت متروكه است و متاسفانه بعلت متروكه بودن در حال تخريب است. بعلت سبك معماري زيبا مهمترين كاربري براي اين حمام تاريخي احداث موزه است.تعداد بازديد كننده از اين مكان بعلت متروكه بودن محدود ميباشد.

  -4 قلعه صفايي

   قلعه صفايي در شهر مباركه محله قهنويه واقع شده و مساحت اين قلعه حدود 2000 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجاراست وداراي دو سردر هشتي دالان و معماري زيبايي ميباشد. اين قلعه در تاريخ 85/12/20 به شماره 18115 توسط سازمان ميراث فرهنگي به ثبت ملي رسيد.مالكيت اين قلعه بصورت خصوصي بوده و بعلت سكونت در آن تعداد بازديد كننده از اين اثر باارزش بصورت محدود است.

  -5 قلعه آسياباد

   قلعه آسياباد در شهر مباركه محله صفائيه واقع شده و مساحت اين قلعه حدود 5000 متر مربع و قدمت آن مربوط به زمان قاجار است ودر مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. ارتفاع ديوارهاي قلعه بيش از ده متر است.اين قلعه داراي 4 خانه و 5 برج نگهباني و دو درب اصلي است ودر كنارآن حمام- گورستان- و آسياب قديمي قرار دارد و رودخانه زاينده رود از ضلع غربي آن ميگزرد.

  -6 مسجدآجري اسماعيل ترخان

   اين مسجد آجري در شهر مباركه محله اسماعيل ترخان واقع شده ومساحت آن حدود 150 متر مربع و قدمتي 80 ساله دارد ودر تاريخ 85/12/28 بشماره 18764 توسط سازمان ميراث فرهنگي به ثبت ملي رسيد. اين بناي زيبا در سال 1374 توسط شهرداري مباركه مرمت گرديدو داري 2 محراب در داخل شبستان و حياط و دو ستون سنگي ميباشد. اين مسجد در حاشيه زاينده رود ودر بافت تاريخي اسماعيل ترخان قرار گرفته و يك هتل سه ستاره در نزديكي آن در حال ساخت است و ازلحاظ گردشگري هم داراي شرايط بسيار مناسبي ميباشد.

 -7 امامزاده محمد

   اين بناي تاريخي و مذهبي در شهر ديزيچه واقع شده و مساحت آن حدود 120 متر مربع و داراي قدمتي بيش از 200 سال ميباشد ودر مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. بناي تاريخي اين امامزاده توسط هيئت امنا واداره اوقاف در حال تخريب و بازسازي بوده كه توسط پايگاه حفاظتي مباركه و سازمان ميراث فرهنگي عمليات اين طرح متوقف گرديد. اين مكان بعلت دارا بودن شرايط زيارتي و سياحتي روزانه پذيراي زائران وگردشگران زيادي است.

  -8 قلعه بزي

   اين قلعه تاريخي در كوههاي روستاي حسن آباد شهر ديزيچه قرار دارد ومساحت آن حدود 400 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران اسلام است. اين قلعه شگفت انگيز و تاريخي درمورخه1342/2/26 به شماره 757 بعنوان اولين اثر تاريخي شهرستان به ثبت ملي رسيد. اين قلعه داراي 2 برج نگهباني -  كتيبه خطي – سنگ كر و چاه سنگي است. اين قلعه شگفت انگيز بعلت واقع شدن در روي كوه و مجاورت با دو غار تاريخي واز لحاظ سبك معماري و همچنين اشرافيت بر دشت مباركه و زاينده رود بعنوان يكي از بهترين پتانسيلهاي گردشگري شهرستان مباركه محسوب ميگردد.

  -9 غار تاريخي شماره 1 قلعه بزي

   اين غار تاريخي دركوههاي روستاي حسن آباد قلعه بزي شهر ديزيچه قرار دارد و قدمت آن مربوط به دوران پارينه سنگي است. اين غار تاريخي و شگفت انگيز در مورخه 1384/8/15 به شماره 13650 به ثبت ملي رسيد. پس از تحقيقات بعمل آمده توسط باستانشناسان در سال 1384 ازاين غار تاريخي ، ابزار سنگي گوناگون و استخوانهاي حيوانات از جمله كرگدن ، كه مربوط به دوران پارينه سنگي است كشف گرديد. اين غار از جهت تاريخي بودن و اشرافيت بر دشت مباركه بعنوان يكي از بهترين پتانسيلهاي گردشگري شهرستان محسوب ميگردد.

 -10 غار تاريخي شماره 2 قلعه بزي

   اين غار تاريخي در كوههاي روستاي حسن آباد قلعه بزي شهر ديزيچه قرار دارد و قدمت آن همزمان با غار شماره 1 مربوط به دوران پارينه سنگي است. اين غار تاريخي در مورخه 1384/8/15 به شماره 13651 به ثبت ملي رسيد. پس از تحقيقات انجام شده توسط باستانشناسان در سال 1384 از اين غار تاريخي ، ابزار سنگي گوناگون و استخوانهاي حيوانات متعدد كه مربوط به دوران پارينه سنگي است كشف گرديد. اين غار نيز از جهت تاريخي و اشرافيت بر دشت مباركه بعنوان يكي از بهترين پتانسيلهاي گردشگري شهرستان محسوب ميگردد.

  -11 قلعه ورثه ياوري (خان)

   اين قلعه تاريخي در شهر طالخونچه قرار دارد ومساحت آن حدود 7000 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجار است كه در مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. اين قلعه داراي يك خانه بمساحت1500 متر مربع – دو برج كبوتر و هفت برج نگهباني است. اين قلعه به جهت آنكه در ورودي شهر طالخونچه قرار دارد ميتواند بعنوان مكان مناسبي براي جذب گردشگران قرار گيرد.

 -12 قلعه كاظمي

   اين قلعه تاريخي در شهر طالخونچه قرار دارد و مساحت آن حدود 4000 متر مربع و قدمت آن مربوط به اوايل قاجار است كه در مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. اين قلعه داراي يك خانه به مساحت750 مترمربع و چهار برج نگهباني است. متاسفانه حريم اين قلعه بعلت سهل انگاريهاي صورت گرفته، احداث ساختمانهاي جديد در روبروي آنرا باعث شده است كه بطور كلي نماي بيروني آنرا تهديد ميكند.اين قلعه داراي قابليت توريستي است.

  -13 مسجد حضرت قائم

   مسجد حضرت قائم در شهر طالخونچه واقع گرديده و مساحت آن 800 متر مربع و قدمت آن بيش از 200 سال است و در مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد.اين مسجد بصورت آجري و داراي ستونهاي سنگي  بسيار زيبا است و در سال 1385 توسط سازمان ميراث فرهنگي استان مرمت گرديد.اين مسجد داري قابليتهاي توريستي فرهنگي است. 

 -14 مسجد امام علي (ع)

   مسجد حضرت علي (ع) در شهر طالخونچه واقع شده است و مساحت آن حدود 120 متر مربع و قدمت آن بيش از 600 سال ميباشد و در مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. اين مسجد داراي چند ستون سنگي زيبا ميباشد. برج كبوتر پنج قلو در پشت مسجد قرار گرفته است و نماي زيبايي به آن داده است.اين مسجد داراي قابليت فرهنگي – مذهبي است.

  -15 مسجد آجري اراضي

   اين مسجد تاريخي در روستاي اراضي زيباشهر واقع شده است و مساحت آن حدود 200 متر مربع و قدمت آن حدود 700 سال ميباشد. اين مسجدتاريخي در مورخه 85/12/28 بشماره 18763 به ثبت ملي آثار تاريخي رسيد. اين مسجد زيبا كه از جنس آجر ساخته شده است در سال 1385 توسط سازمان ميراث فرهنگي استان مرمت گرديد.اين مسجد داري قابليتهاي توريستي – فرهنگي است.

  -16 خانه اربابي زيباشهر

   خانه اربابي زيباشهر در محله خولنجان واقع شده و مساحت آن حدود 3500 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجار- پهلوي است ودر مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. اين خانه داراي تزئيناتي از قبيل سرستون، پاستون،سردر، تزئينات گچبري و آينه كاري ميباشد. اين خانه زيبا ماهيانه پذيراي تعدادي گردشگر است و داراي قابليت توريستي -  فرهنگي ميباشد. 

 -17 برج كبوتر چهار قلو

   اين برج كبوتر در محله خولنجان زيباشهر واقع شده و مساحت آن حدود 300 متر مربع و قدمت آن مربوط به عهد قاجار است ودر مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. در زير اين برج يك خانه قرار دارد و داراي تزئينات سردر وتاج برج است . اين برج كبوتر زيبا توسط شهرداري زيباشهر خريداري و بطور كامل مرمت گرديد. بهترين كاربري اين برج كبوتراحداث موزه در آن است و بصورت ماهيانه تعدادي از گردشگران از آن ديدن مي نمايند.

  -18 برج كبوتر هيجده  قلو

   اين برج كبوتر در محله لنج زيباشهر واقع شده و مساحت آن حدود 80 مترمربع و ارتفاع آن 10 متر و قدمت آن حدود 100 سال است و در مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد.اين برج كبوتر در نوع خود بسيار زيبا و بي نظير ميباشد . متاسفانه اين اثر تاريخي بدست عوامل طبيعي در حال تخريب است و بايد جهت مرمت آن اقدام گردد.اين برج كبوتر بعلت كم نظير بودن داراي قابليتهاي فراوان در زمينه گردشگري است.

 -19 برج كبوتر ده قلو

   اين برج كبوتر در محله لنج زيباشهر واقع گرديده و مساحت آن حدود 48 متر مربع و ارتفاع آن 9 متر و قدمت آن حدود 110سال است و در مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد اين برج كبوتر نيز در نوع خود زيبا و كم نظير ميباشد. متاسفانه اين بناي تاريخي نيز بدست عوامل طبيعي در حال تخريب است و در جهت مرمت آن بايد اقدام گردد. اين برج كبوتر نيز داراي قابليتهاي گردشگري ميباشد.

 -20 خانه اربابي كركوند

   خانه اربابي شهر كركوند داراي 750 متر مربع وسعت و قدمتي مربوط به دوران قاجار است. اين خانه در مرحله پاياني ثبت ملي قرار دارد. اين خانه زيبا توسط شهرداري كركوند خريداري و با كمك و همكاري سازمان ميراث فرهنگي در حال مرمت ميباشد. كاربري در نظر گرفته شده براي اين خانه تاريخي احداث خانه فرهنگ توسط شهرداري كركوند ميباشد. اين خانه تاريخي ماهيانه پذيراي تعدادي از گردشگران است و قابليت خوبي در راستاي جذب گردشگر دارا  است.

خانه اربابي كركوند(خانه فرهنگ جديد)

*******((توضیح مدیر وبلاگ:

در قسمت قديمي كركوند عمارتي كهن مربوط به حدود يك قرن پيش وجود دارد كه توسط فردي به نام حاج حسن ايرجي بنا گرديده بوده ايشان به دلايلي پس از تكميل خانه كه در زمان خودكم نظيرهم بوده درب خانه را مي بندد ودرمحلي ديگرسكنا ميگزيند، مدتي بعداهالي با رضايت مالك از اين محل جهت برگزاري مراسمهاي عزاداري محرم وروضه خواني استفاده ميكردند كه در سال 1328 با عنايت به اينكه كركوند مدرسه اي نداشته ورثه مرحوم ايرجي براي رضاي خدادر اين محل مشغول به تدريس كودكان آبادي ميگردندوچند سالي نيز به اين منوال مي گذرد وپس از آن نيز براي مدتهاي طولاني درب خانه بسته مي شود تا اينكه مجددا ورثه در سال 1382 اقدام به واگذاري خانه به شهرداري كركوندمينمايند.تابه منظور اجراي برنامه هاي فرهنگي استفاده نمايد. از مشخصات ظاهري خانه اينكه مساحت قسمت قديمي 600متر مربع بوده كه در حدود 85متر مربع نيزجديدا در سمت شرق عمارت توسط شهرداري  به اعياني آن اضافه گرديده است. دور تادورعمارت اتاقهاي بسياري ميباشد ،به اتاقهاي رو به قبله(رو به جنوب )خان نشين وبه اتاقهاي پشت به قبله رعيت نشين اتلاق ميگرديده و در سمت غرب هم سه اتاق وجود داشته است در مجموع تعداد سه اتاق پنج دري وشش اتاق معمولي به علاوه دوگنجه خانه ويك انباري بزرگ داشته، سقف اتاقهاي خان نشين واتاقهاي سمت غربي از تير وچوب ميباشد وسقف اتاقهاي رعيت نشين گنبدي شكل كه به صورت ضربي ازملات خشت وگل ميباشد كه در اين قسمت سقف به شكل دو پوش است وبين دو سقف فضايي آزاد از هواست كه توسط دو دهانه تقريبا يك در نيم متردر محل بالاي دربها به محوطه حياط راه دارد كه دو جداره بودن سقف به منظور يكسان نگهداشتن دماي هواي داخل اتاقها ميباشد. اتاقهاي خان نشين پنجدري با دربهاي هلالي داراي گچ بري وشمشه گيري ديوارهاودربهاي چوبي مرغوب با گل ميخهاي برنجين دسته و دستگيره هاي منقوش وداراي سقف هاي منبت كاري شده بوسيله قطعه چوبهاي چند ظلعي كه با مهارت ودقت بسياري در كنار يكديگرچيده شده مي باشد وباعث زيبايي دو چندان مجموعه گريده است كف ايوان وحياط به وسيله آجرهايي موسوم به آجر قزاقي فرش  بوده. گفته اند دروسط حياط خانه يك سنگ آب منحصر به فرد با نقش ومنقوشهاي بسيار زيبا وذكر تاريخ تراش وجود داشته كه مدتها پيش از اينكه خانه تحويل شهرداري گردد به سرقت رفته بوده است تا كنون شهرداري كركوند جهت تعميير اين بنا000/000/650ريال هزينه كرده است))********

  -21 خانه اربابي حسن آباد بيدكان

   اين خانه قديمي در روستاي حسن آباد بيدكان شهر كركوند واقع شده است و داراي مساحت 7000 متر مربع ميباشد قدمت اين اثر مربوط به دوره قاجار- پهلوي و در حال ثبت ملي است.اين خانه داراي يك باغ مي باشد و قابليت بسيار خوبي در جهت جذب گردشگر دارد. متاسفانه اين خانه باارزش بدست عوامل طبيعي در حال تخريب ميباشد و در جهت مرمت آن بايد هر چه سريعتر اقدام گردد. 

 آثار و اماكن باارزش تاريخي در شهرستان مباركه :

خانه احمد صفائي

  اين خانه قديمي در محله محمديه شهر مباركه واقع شده است وداراي مساحت 750 متر مربع ميباشد و قدمت آن مربوط به دوران قاجار- پهلوي است . اين بناي تاريخي بصورت غيرثبتي ميباشد ودر اولويت ثبت آثار ملي قرار دارد. اين خانه قديمي در نزديكي امامزاده محمديه قرار دارد واز قابليت خوبي براي جذب توريست برخوردار است.

  امامزاده عزالدين محمد

   امامزاده عزالدين محمد در محله محمديه شهر مباركه واقع شده است وداراي مساحت 1000 متر مربع و مربوط به دوران اسلامي است. اين بناي تاريخي مذهبي بصورت غير ثبتي ميباشد. اين بنا بصورت كامل بازسازي شده است و گنبد اوليه آن بنا به درخواست سازمان ميراث فرهنگي باقي مانده و گنبد جديد روي آن احداث گرديده است.

 امامزاده اسحاق و طلحه

  امامزاده اسحاق وطلحه در محله آدرگان زيباشهر واقع گرديده وداراي مساحت 1000 متر مربع  است. اين بناي تاريخي و مذهبي مربوط به دوران اسلامي و بصورت غير ثبتي ميباشد. محوطه اطراف امامزاده توسط شهرداري زيباشهر به يك پارك زيبا تبديل شده كه ميتواند در جذب زائرين و گردشگران بسيار موثر باشد.امامزاده اسحاق فرزند امام موسي بن جعفر ميباشد و بناي آن توسط شهرداري زيباشهر و اذاره اوقاف بازسازي شده است.

  برج كبوتر چهار قلوي قهنويه

  برج كبوتر چهار قلوي محله قهنويه در شهر مباركه واقع گرديده است وداراي ارتفاع 7 متر و قطر 4 متر مربع ميباشد و قدمت آن حدود 130 سال است. اين اثر تاريخي بصورت غير ثبتي بوده و متاسفانه بدست عوامل طبيعي در حال تخريب است وبايد نسبت به مرمت آن اقدام گردد . اين اثر تاريخي داراي قابليتهاي گردشگري ميباشد.

  خانه حسامي

   اين خانه قديمي دربافت تاريخي محله اسماعيل ترخان واقع گرديده و داراي مساحت 500 مترمربع است و قدمت آن مربوط به عهد قاجار ميباشد اين خانه قديمي بصورت غيرثبتي است و از ويژگيهاي منحصر به فرد آن ميتوان به ساباط ورودي آن اشاره نمود. متاسفانه اين خانه قديمي و باارزش بعلت متروكه بودن در حال تخريب ميباشد و نياز به مرمت دارد اين اثر تاريخي داراي قابليتهاي خوبي در زمينه گردشگري است.

 خوابگاه عذير 

  خوابگاه عذير پيغمبر در روستاي حوض ماهي در بخش مركزي مباركه قرار گرفته است.اين مكان غيرثبتي    داراي قدمت تاريخي و وسعت 15000 متر مربع است. در آيه 258 سوره بقره قرآن كريم از اين مكان و شرح عبور حضرت عذير سخن گفته شده است. يك چشمه دراين مكان تاريخي قرار دارد و از حيث گردشگري آنرا بعنوان يكي از بزرگترين جاذبه هاي گردشگري شهرستان معرفي نموده است و از طرف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بعنوان منطقه نمونه گردشگري انتخاب گرديده است.

  قلعه اكبرآباد

   قلعه اكبرآباد در شهر ديزيچه واقع شده وداراي 750 متر مربع وسعت وقدمت آن مربوط به دوران قاجار است.

اين قلعه تاريخي بصورت غيرثبتي است ودر اولويت آثار در حال ثبت ملي شهرستان قرار دارد. يك خانه قديمي،

يك حمام تاريخي و شش عدد برج نگهباني در اين قلعه واقع شده است. كاربري اين قلعه اكنون بصورت كشاورزي است و در صورت مرمت ميتوان ازآن بعنوان يك اقامتگاه سنتي و يك مكان گردشگري استفاده نمود. 

 خانه حسين نيازي

   اين خانه قديمي در شهر طالخونچه واقع شده و مساحت آن 700 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجار- پهلوي است.اين خانه قديمي بصورت غيرثبتي ميباشد. اين خانه در كنار قلعه قاضي قرار گرفته و با توجه به موقعيت مكاني ميتواند بعنوان يكي از جاذبه هاي گردشگري شهرستان قرار گيرد.

 برج كبوتر طالخونچه

  شهر طالخونچه داراي برجهاي كبوتر متعددي است كه يكي از آنها توسط سازمان ميراث فرهنگي در سال 1385 مرمت گرديد. اين برج كبوتربصورت غيرثبتي بوده و داراي 8 متر ارتفاع و 6 متر مربع قطرآن است. قدمت اين برج كبوتر حدود 120 سال ميباشد. اين برج در مجاورت مسجد تاريخي حضرت قائم قرار دارد.

  پل رودخانه شور

  شهر طالخونچه داراي سه پل قديمي است و پل رودخانه شور مهمترين آن ميباشد اين پل قديمي بصورت غير ثبتي بوده ودر سال 1385 توسط سازمان ميراث فرهنگي مرمت گرديد. وسعت اين پل حدود 200 متر مربع و قدمت آن حدود 120 سال است. اين پل از مصالحي چون سنگ و ساروج ساخته شده است.به جهت جلوگيري از تخريب اين پل يك عدد پل جديد در كنار آن احداث گرديده است.

  قلعه ياوري

  قلعه زيباي ياوري در شهر طالخونچه قرار گرفته است اين قلعه داراي 4000 متر مربع وسعت و قدمتي 70 ساله است.اين قلعه بصورت غير ثبتي بوده و هر چند قدمت آن زياد نيست اما از لحاظ زيبايي و سبك معماري قابل توجه ميباشد. يك خانه – چهار برج نگهباني – انبار – هشتي و سردر از ويژگيهاي اين قلعه است. اين قلعه از پتانسيل خوبي در زمينه گردشگري برخوردار ميباشد و ميتوان از آن بعنوان يك ميهمان خانه سنتي استفاده نمود.

  قلعه شريف آباد

  اين قلعه تاريخي در صحراي شريف آباد شهر طالخونچه واقع شده است و وسعت آن حدود 2500 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوره قاجار ميباشد.اين قلعه بصورت غير ثبتي بوده و در گذشته از آن بعنوان يك كاروانسراي بين راهي مورد استفاده قرار مي گرفت. اين قلعه داراي چهار عدد برج نگهباني است و در كنار آن يك قبرستان قديمي قرار دارد.اين قلعه در فصول گرم سال ميزبان گردشگران جهت تفريح ميباشد.

   قلعه امين آباد

  قلعه تاريخي امين آباد در صحراي امين آباد شهر طالخونچه قرار دارد و وسعت آن حدود 2000 متر مربع و قدمت آن بيش از 200 سال است.اين قلعه بصورت غير ثبتي و ميزان تخريب آن حدود 70 درصد ميباشد و از آن فقط سه عدد برج نگهباني و يك عدد برج كبوتر باقي مانده است.

  برج كبوترشش قلو (كركوند)

  برج كبوتر شش قلو در شهر كركوند داراي وسعتي به طول 8 متر و عرض 3 متر و ارتفاع 12 متر و قدمت آن حدود 150 سال است. اين برج كبوتر توسط شهرداري كركوند بصورت كامل مرمت گرديده و در اولويت ثبت آثار ملي قرار دارد. از اين برج كبوتر باارزش و بسيار زيبا بعنوان يك چايخانه سنتي استفاده ميگرديد(اشتباه است). اين برج كبوتر داراي قابليت فراواني در زمينه گردشگري ميباشد.

برج كبوتر شش قلوي كركوند

 ********** ((توضیح مدیر وبلاگ:

مالك :خير الله صادقي نژادوشركاء

قدمت:در حدود 188سال پيش

مشخصات برج:پلان برج از شش نيم دايره كه بوسيله قسمتهاي مستقيم به يكديگر وصل شده تشكيل گرديده وبر بالاي برج دو برج ديگر كه ابعاد آنهااز شش برج زيرين  بزرگتر است بنا گرديده.تعداد برجكها (كه همان مدخل اصلي ورود  هشت عدد ميباشد كه از آجر وملات گچ وخاك وبر روي سقف بر جها قرار گرفته است،ارتفاع برج 12متر و مساحت كف برج 30متر مربع ميباشد برج كبوتر كركونددر طي ادوار طولاني مامنگاه وجانپناه كبوتران برجي وآزاد بوده است وهمچنين محلي براي جمع آوري كود حاصل از فضولات كبوتران جهت استفاده در مزارع كشاورزي در اين برج در قديم در حدود 200كبوتر زندگي ميكرده كه با ورود كودهاي شيميايي وعدم توجه اهالي نسبت به تعميير ونگهداري آن برج تحت تاثير عوامل جوي تخريب ورو به زوال ميگذاردبه نحوي كه قسمتي از برج بكلي ويران گرديده بود اما با دخالت شهرداري در سال 84مرمت وباسازي برج با اعتباري بالغ بر000/000/100ريال شروع ودر همان سال نيز تكميل گرديد.))******

برج كبوتر پنج قلو(كركوند)

  برج كبوتر پنج قلو در شهر كركوند داراي وسعتي به طول 6 متر و عرض 2 متر و ارتفاع 9 متر و قدمت آن حدود 120 سال است. اين برج كبوتر بصورت غير ثبتي بوده و متاسفانه بدست عوامل طبيعي در حال تخريب است و نياز مبرم به مرمت دارد.

برج پنج قلوي كركوند

  خانه نصراله بهرامي

  اين خانه قديمي در شهر كركوند واقع گرديده است و مساحت آن حدود 400 متر و قدمت آن مربوط به دوره قاجار- پهلوي ميباشد.اين خانه بصورت غير ثبتي بوده و متاسفانه بدست عوامل طبيعي و انساني در حال تخريب ميباشد و نياز مبرم به مرمت دارد. از اين خانه ميتوان بعنوان يك مجموعه فرهنگي استفاده نمود.

  خانه قديمي صالحيان

  خانه قديمي صالحيان در محله لنج زيباشهر واقع گرديده و مساحت آن حدود 400 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوره قاجار- پهلوي است. اين خانه بصورت غيرثبتي بوده و بدليل متروكه بودن در حال تخريب ميباشد و نياز به مرمت دارد. اين مكان ميتواند بعنوان يك مكان فرهنگي مورد استفاده قرار گيرد.

  قلعه دادگر

  قلعه دادگر در روستاي اراضي زيباشهر قرار گرفته و مساحت آن حدود 7000 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران قاجار- پهلوي است. اين قلعه بصورت غير ثبتي بوده و از لحاظ موقعيت مكاني مناسب و قرار گرفتن در ورودي روستا ميتوان بعنوان يك مكان گردشگري و فرهنگي از آن استفاده نمود. اين قلعه داراي يك خانه، يك باغ و سه عدد برج نگهباني ميباشد. 

 خانه ورثه عنايتي

  خانه ورثه عنايتي در روستاي دهسرخ زيباشهر واقع شده و وسعت آن حدود 1000 متر مربع و قدمت آن به دوران قاجار- پهلوي مربوط مي گردد. اين خانه بصورت غير ثبتي ودر اولويت آثار ثبت ملي قرار دارد. يكي از اتاقهاي اين خانه داراي تزئينات گچبري و آينه كاري ميباشد. از اين خانه ميتوان بعنوان يك مكان فرهنگي و گردشگري استفاده نمود.

  خانه قديري

  خانه قديري در روستاي نكوآباد شهر ديزيچه قرار گرفته و وسعت آن حدود 600 متر مربع و قدمت آن مربوط به عصر پهلوي است.اين خانه قديمي بصورت غير ثبتي بوده و ميتوان از آن بعنوان يك مكان فرهنگي و گردشگري استفاده نمود.

  قلعه تاريخي لاو

  اين قلعه تاريخي در روستاي لاو در بخش مركزي شهر مباركه واقع گرديده و مساحت آن حدود 3600 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوره قاجار است. اين قلعه بصورت غيرثبتي بوده و قسمتهايي ازآن داراي سكنه و بخش عمده آن بصورت متروكه ميباشد. متاسفانه اين قلعه تاريخي بدست عوامل طبيعي در حال تخريب است و نياز به مرمت اضطراري دارد، لازم بذكر است حدود ده سال پيش مقداري اشياء عتيقه توسط اهالي در اين مكان كشف و مورد سرقت قرار گرفت.بدليل بافت تاريخي روستاي لاو، در صورت مرمت اين قلعه و تبديل آن به يك ميهمان خانه سنتي اين مكان ميتواند پذيراي گردشگران زيادي باشد.

 خانه نوربخش

  اين خانه قديمي در روستاي بارچان زيباشهر واقع شده و مساحت آن حدود 10000 متر مربع و قدمت آن مربوط به دوران پهلوي است. اين خانه با حياط بسيار بزرگ و برج كبوتر كناري آن مكان بسيار مناسب براي ايجاد يك مكان فرهنگي و گردشگري است.

  خانه مو‌من زاده

  خانه مومن زاده در محله خولنجان زيباشهر قرار دارد و مساحت آن حدود 2500 متر مربع و قدمت آن قاجار- پهلوي است. اين خانه غيرثبتي دركنار خانه اربابي زيباشهر قرار دارد و بدليل قرار گرفتن در بافت تاريخي محل در صورت مرمت ، قابليت فرهنگي و توريستي دارد.

 خانه بهمن صدر

  اين خانه در محله اسماعيل ترخان شهر مباركه قراردارد و وسعت آن حدود 400 متر مربع است. قدمت اين اثر غيرثبتي مربوط به دوران قاجار- پهلوي ميباشد. اين خانه در بافت قديمي و منتهي به زاينده رود است. هتل سه ستاره مباركه نيز در نزديكي اين خانه قديمي در حال احداث است.

 درخت توت

  درخت توت قديمي در شهر ديزيچه و كنار امامزاده محمد قرار گرفته است. قطر اين درخت حدود4/20 س.م ميباشد. اين درخت بصورت غيرثبتي بوده و عمرآن بيش از 400 سال است ونزد مردم از اهميت زيادي برخوردار ميباشد.

 جاذبه هاي گردشگري شهرستان مباركه

حاشيه رودخانه زاينده رود

   رودخانه زاينده رود با گذر از شهرستان مباركه باعث پديد آمدن طبيعت بسيار زيبا و دل انگيزي در اين شهرستان گرديده است. طول گذر زاينده رود از شهرستان مباركه حدود 20كيلومتر ميباشد و محل گذر آن بترتيب ازشهرهاي كركوند- مباركه و ديزيچه است.احداث پاركهاي ساحلي و باشگاه قايقراني و وجود اماكن و بافتهاي تاريخي در حاشيه زاينده رود ، چشم انداز بسيار زيبايي به آن بخشيده است. 

   حاشيه بسيار زيباي زاينده رود هميشه مورد توجه گردشگران بوده است و با توجه به سرمايه گذاري شهرداريهاي مباركه- كركوندو ديزيچه جذب گردشگران در اين مناطق دو چندان شده است و اخيراً نيز قسمتهايي از حاشيه زنده رود در شهر مباركه توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بعنوان منطقه نمونه گردشگري انتخاب گرديده و اميد است با طرحهاي مناسب و هدايت صحيح سرمايه گذاران در اين بخش شاهد شكوفايي و رونق بيش از پيش صنعت گردشگري در شهرستان مباركه باشيم.

 پارك ساحلي سرارود

  اين پارك بسيار زيبا در محله سرارود مباركه و در حاشيه زاينده رود قرار دارد.اين پارك به وسعت 20000 متر مربع در سال 1370 توسط شهرداري مباركه احداث گرديدو اخيراً نيز توسط شهرداري در حال توسعه است. آسياب قديمي دولت آباد كه با چرخش آب حركت ميكند، وجود بيشه هاي زيبا، استخر قايقراني، و ويلاهاي شهرداري از جمله ويژگيهاي اين پارك بسيار زيبا است . پارك سرارود ماهيانه پذيراي هزاران نفر گردشگر ميباشد ودر صورت اجراي طرحهاي مناسب در آن ميتواند در آينده نزديك بعنوان يكي از مهمترين مناطق گردشگري استان محسوب گردد.

  پارك جنگلي شهيد زينلي و شهر بازي مباركه

  پارك شهيد زينلي در وروي شهر مباركه قرار گرفته است اين پارك داراي وسعت 6000 مترمربع ودرسال 1371 توسط شهرداري مباركه احداث گرديد . قسمتهايي از اين پارك زيبا دركوه نهچير قرار گرفته است و از اين حيث بعنوان يك مكان تفريحي ، ورزشي مورد استفاده قرار ميگيرد. در سال 1386 شهر بازي مباركه در اين مكان با هزينه بالغ بر يك ميلياردتومان احداث گرديد و در مجموع اين مكان بعنوان يكي از بهترين مناطق تفريحي گردشگري درسطح شهرستان مباركه محسوب ميگردد.

  پارك ساحلي اسماعيل ترخان و باشگاه قايقراني

   اين پارك ساحلي درمحله اسماعيل ترخان شهر مباركه قرار دارد و در سال 1374 توسط شهرداري مباركه احداث گرديد. اين پارك به وسعت 5000 متر مربع در حاشيه زاينده رود قرار گرفته و به همين دليل باشگاه قايقراني در اين مكان راه اندازي گرديد ولي متاسفانه اكنون اين مكان تفريحي- ورزشي بمدت سه سال است كه تعطيل شده است و نكته مهم اينكه هتل سه ستاره مباركه در جنب اين پارك در حال احداث ميباشد.  

 حاشيه زاينده رود در مجاورت كوه تاريخي قلعه بزي

  كوه تاريخي قلعه بزي در روستاي حسن آباد قلعه بزي شهر ديزيچه واقع شده و رودخانه زاينده رود از پايين آن ميگذرد و از حيث احاطه بر زاينده رود و ساحل زيباي آن و همچنين دشت مباركه و علاوه بر آن بدليل وجود قلعه تاريخي قلعه بزي و دو غار تاريخي در آن پذيراي گردشگران زيادي است. اين مكان توسط سازمان ميراث فرهنگي در سال 1386 بعنوان محور گردشگري انتخاب شد و در صورت سرمايه گذاري در اين نقطه ميتوان اين مكان زيبا را بعنوان يكي از بزرگترين جاذبه هاي گردشگري استان معرفي نمود.

 پارك لاله

  پارك لاله در سال 1370 توسط شهرداري مباركه در مركز شهر احداث گرديد مساحت اين پارك حدود 3000 متر مربع ميباشد. اين پارك از لحاظ موقعيت مكاني و قرار گرفتن در مركز شهر پذيراي گردشگران از شهر مباركه است. هتل قصر در مجاورت اين پارك قرار دارد.

  چشمه سنجدي

  چشمه سنجدي درپنج كيلومتري شهر ديزيچه قرار دارد اين چشمه زيبا در پايين كوه و در جاده ارتباطي شهر ديزيچه به زرين شهر قرار دارد. اين چشمه بدليل قرار داشتن در بلندي چشم انداز زيبايي دارد و در ورودي آن يك حوض ساخته شده و منتهي به فضاي سبز وباغ مجاورش ميگردد.اين چشمه زيبا پذيراي مسافران و گردشگران زيادي است.

  

+ نوشته شده در  جمعه 15 آذر1387ساعت 0:27  توسط همشهری نوین  | 

مبارکه در یک نگاه1

لینک منبع

در سالنامه اي كه در سال 1339 شمسي از طرف اداره فرهنگ لنجان عليا ( مباركه) منتشر گرديده دربارة‌ تاريخ بناي مباركه چنين آمده است . بناي اين قصبه در عهد شاه عباس شروع شده و از بانوان صفويه مريم بيگم عمه شاه عباس در آبادي آن كوشيده و ديگر از بانوان نيز در تعمير آن ذي مدخل بوده اند  

در ابتدا نام آن  * امين آباد * بوده مبارك نام غلام مريم بيگم زوجه احمد خان گيلاني چون مامور آبادي بانوي خود گرديد استخاره از قرآن نمودآيه ( من شاطي الواد الايمن في البقعه المباركه ) آمده از اين روي مباركه نام نهاده شد . 

 گویش :

زبان فارسی زبان غالب مردم شهرستان می باشد منتهی در بعضی نقاط روستایی مثل روستای دهسرخ وبعضی از محلات شهر طالخونچه علاوه بر زبان فارسی دارای زبان ترکی وگویشی محلی می باشند.

 موقعیت جغرافیایی :

شهرستان مباركه در جنوب غربي اصفهان در گستره اي به مساحت 5/1020 كيلومتر مربع بين 51 درجه و 13 دقيقه تا 51 درجه و 48 دقيقه طول شرقي و 32 درجه و 3 دقيقه تا 32 درجه و 28 دقيقه عرض شمالي  در 50 كيلومتري جنوب غربي اصفهان واقع و با استان چهار محال بختياري و شهرستانهاي لنجان ، شهرضا ، دهاقان ، فلاورجان واصفهان هم مرز و همسايه می باشد.

 پیشینه  تاریخی :

در سالنامه اي كه در سال 1339 شمسي از طرف اداره فرهنگ لنجان عليا ( مباركه) منتشر گرديده دربارة‌ تاريخ بناي مباركه چنين آمده است . بناي اين قصبه در عهد شاه عباس شروع شده و از بانوان صفويه مريم بيگم عمه شاه عباس در آبادي آن كوشيده و ديگر از بانوان نيز در تعمير آن ذي مدخل بوده اند  

در ابتدا نام آن  * امين آباد * بوده مبارك نام غلام مريم بيگم زوجه احمد خان گيلاني چون مامور آبادي بانوي خود گرديد استخاره از قرآن نمودآيه ( من شاطي الواد الايمن في البقعه المباركه ) آمده از اين روي مباركه نام نهاده شد . 

مباركه در گذشته داراي قلعه هاي مشهوري همچون قلعه صفي آباد ، قلعه ابراهيم آباد ، قلعه شاهزاده ، قلعه جنت آباد ، قلعه باقر آباد ، قلعه علي آباد ، قلعه نقي آباد، قلعه كمال آباد و مزرعه نصير آباد بوده كه متاسفانه بعد از سلطة افغانها بر اصفهان بر اثر هجوم آنان تخريب گشته و فقط قلعه سليمان آباد باقي مانده كه داراي برج و با روي محكمي بوده و امكان حملة افغانها به آن وجود نداشته است

 آب و هوا :

از نظر وضعیت  آب وهوائی، بر اساس روش تقسیم بندی کوپن بخش عمــده شهرستان دارای اقلیم خشک خنک با تابستانهای خشک است . مناطق محدودی از شهرستان در  جنوب غربی دارای اقلیم نیمه سرد سیری است و دارای آب و هوای نیمه خشک گرم با زمستانهای نسبتا سرد است و تحت تاثیر کوهستانهای غربی             ( استان چهار محال و بختیاری ) از یک طرف و آب و هوای نیمه بیابانی داخلی استان ، از طرف دیگر قرار می گیرد.

 مذهب وزبان :

مردم شهرستان  ايراني الاصل و شيعي و فارسي زبان كه اكثرا“‌ بومي ، محلي و بعضا“ هم مهاجريني هستندكه جهت اشتغال در صنايع معمولا“‌در شهرستان حضور دارند .

 رسومات

عزاداری:

در ايام سوگواري و دهة‌ عاشورا معمولا“‌ در هر محله اي از شهر دسته جات عزاداري خاص خود را داشته كه با هماهنگي ديگر دسته جات عزاداري معمولا“‌در مدرسه برزگران شهر كه سابقه تاريخي دارد به سوگواري مي پردازند .

 کشاورزی

خاک شناسی :

وجود خاک بسیار پر ارزش بدون محدودیت زراعی در حاشیه زاینده رود که در صورت مناسبت سایر عوامل تولید تا سه کشت در سال را امکان پذیر می کند از دیگر قابلیت های محدوده است . مضافاً اینکه قسمت قابل ملاحظه ای از سطح شهرستان دارای توپوگرافی یکنواخت با شیب کم است بطوریکه 95 / 78 درصد سطح شهرستان زیر 3 درصد شیب دارد . این وضعیت امکان بهره وری فعالیتهای مختلف را میسر می دارد.

 اراضی زیرکشت سالیانه ودائمی:

شهرستان مباركه داراي پتانسيلهاي بالقوه جهت توليد محصولات كشاورزي و دامي ميباشد وجود اراضي حاصلخيز، عبور رودخانة زاينده رود در امتداد زمينهاي كشاورزي بطول 15 كيلومتر، احداث سد نكوآباد بمنظور انتقال و توزيع آب كشاورزي و ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي مدرن نقش مؤثري در رونق كشاورزي شهرستان ايفا مينمايد وجود كشاورزان پرتلاش و زحمتكش، كسب مهارتهاي لازم و استفاده از دانش روز كه رو به گسترش ميباشد آيندة بسيار روشني را خصوصا جهت افزايش توليد محصولاتي نظير گندم، جو، دانه هاي روغني، محصولات گلخانه اي و توليدات دامي مي توان براي شهرستان پيش بيني نمود.

در حال حاضر حدود 27000 هكتار زمين قابل كشت در شهرستان وجود دارد كه به دليل افت منابع آبي در سالهاي اخير فقط حدود 14000 هكتار آن زير كشت ميرود كه به محصولاتي نظير گندم 3500 هكتار،جو 4000  هكتار،برنج 4500  هكتار، پياز 350  هكتار، كلزا 200  هكتار، گلرنگ 220  هكتار، آفتابگردان 100  هكتار،چغندر قند 60  هكتار، زيرة سبز 600  هكتار، باغات 670  هكتار، گلخانة سبزي و صيفي 110  هكتار، و بقيه به ساير گياهان علوفه اي و غيره اختصاص دارد.

 متوسط عملكرد گندم شهرستان 5/3 تن، جو 5/4 تن، برنج 5 تن و پياز 120 تن در هكتار ميباشد در واقع ساليانه بيش از 110000 تن انواع محصولات كشاورزي در شهرستان توليد ميشود كه ارزش اقتصادي آن برابر 126 ميليارد ريال ميباشد و 5 درصد از توليدات كشاورزي استان را شامل ميشود.

وضعیت شهرستان وتوابع ازنظر کشاورزی ومنابع طبیعی ودامپروری

عنوان

واحد

میزان

سطح اراضی زیر کشت آبی

هکتار

14000

سطح اراضی زیر کشت دیم

هکتار

_

سطح زیر کشت محصولات باغی

هکتار

670

میزان تولید محصولات زراعی

تن

110000

میزان تولید محصولات باغی

تن

9000

 اراضی بایر قابل استفاده:

وجود اراضي مستعد كشاورزي در دشتهاي طالخونچه و حسن آباد تنگ بيدكان و محروم بودن اين اراضي از آب زراعي كه استفاده ازپتانسيل هاي منطقه ميتواند در بهره وري اين اراضي موثر و در اشتغال نيروي انساني در شهرستان و رفع مشكل بيكاري كارساز باشد.

با توجه به استعداد اراضی کشاوزی شهرستان و وجود بیش از 13000 هکتار اراضی قابل برنامه ریزی برای کشت که دارای خاک مناسب وفاقد دسترسی مناسب به آب می باشند فضای مناسبی برای توسعه کشاورزی شهرستان ومطالعات آب وجود دارد.

 محصولات کشاورزی در منطقه :

گندم هزار تن در سال، برنج 18 هزار تن، علوفه شامل يونجه ،شبدر 8 هزار تن،دانه های روغني 900 تن شامل کلزا وآفتابگردان،بقيه شامل صيفي جات وحبوبات مي باشد.محصولات باغي سالانه بيش از 10 هزار تن شامل انگور،هلو،بادام،گردو وگيلاس ، همچنين محصولات گلخانه ای شامل سبزی وصيفي 16000 تن در سال    مي باشد.

60 % از سطح زيركشت اراضي منطقه به برنج اختصاص دارد كه پس از برداشت برنج ،  جو و علوفه كاشته مي شود  عمده محصولات كشاورزي بخش ، برنج ـ گندم ـ جو ـ علوفه ـ پياز ـ ذرت علوفه اي ـ سيب زميني ـ ارزن و ساير حبوبات و همچنين انواع ميوه مي باشد.

 منابع طبیعی

پوشش گیاهی:

رشته کوهها ، ناهمواریها و آب و هوا از جمله عواملی هستند که موجب تغییر پوشش گیاهی منطقه شده اند . حوزه بندی پوشش گیاهی به منــــاطق زراعی و باغات و استپي ( رویش بوته ها قالب می باشد ) تقسیم می شود. منطقه فاقد پوشش جنگلی است و در قسمت استپي رویش بوته ها غالب بوده . گیاهان آن یک ساله و برخی از آن ها پیاز دارند و به مقدار کم گونه های علفی در حوالی ارضی زراعی دیده می شود. مراتع ژئوبتا نیک در طبقه مراتع نیمه بیابانی و استپی قرار می گیرند. اینگونه مراتع جزء مراتع قشلاقی محسوب و از نظر درجه بندی و میزان تولید در طبقه متوسط تا فقیر قرار گرفته و موقعیت آب و هوائی آن نیز به نوع بیابانی شناخته می شود .  

معادن:

وجود معادن متنوع در ارتفاعات کلاه قاضی و ایرانکوه ، منابع عظیم شن وماسه در مسیلها و تراسهای رود خانه ای جنوب کرکوند و انواع آهکهای ساختمانی و صنعتی در مبارکه ، ده سرخ و حوض ماهی ، امکانات قابل ملاحظه معدنی شهرستان است .

اطلاعات معادن

نام معدن

محل معدن

ماده معدنی

ذخیره - تن

تعداد شاغلین

ظرفیت استخراج سالیانه

سنگ آهک دهسرخ

سه راهی پلی اکریل

سنگ آهک

14175000

26

60000 کلوخه 40000 تونان

سنگ آهک حوض ماهی

مجاور حوض ماهی

سنگ آهک

_

111

1000000 تن

سنگاب

جاده مجلسی

  شن وماسه

1 میلیاردمتر مکعب

12

100000 متر مکعب

سپاهان

طالخونچه

شن وماسه

7/1 میلیارد متر مکعب

15

280000 متر مکعب

کلباسی

ویلادره

شن وماسه

2 میلیارد متر مکعب

12

100000 مترمکعب

بهشو سپاهان

جنب پلی اکریل

شن وماسه

6/1 میلیارد متر مکعب

9

80000 مترمکعب

ساتان

جاده مبارکه -  اصفهان

شن وماسه

4/1 میلیارد متر مکعب

20

70000 متر مکعب

تنگ چوبی

جاده بروجن

شن وماسه

_

14

50000 متر مکعب

اسکان بتن پردیسان

جاده فولاد

شن وماسه

1 میلیاردمتر مکعب

25

40000 مترمکعب

 مشاهیر

شاعران وادیبان:

1.       حاج سيد محمدعلي مبارکه ای: يکي از مشاهير بزرگ علمي شهرستان متخلص به صفايي وفرزند مرحوم سيدعلي موسوی نسب بوده که مؤلف کتابهای تذکرالقبورواسرارحج واسرار وفلسفه احکام واسلام خالص وانوارالسعاده در فضيلت بني هاشم و... بوده است.

2.       شيخ محمدرضا شريعت طالخونچه ای فرزند ملازين العابدين از علماء وفضلای اصفهان بوده که ديوان اشعاری از وی به جا مانده است.

 خوشنویسان:

انجمن خوشنویسان شهرستان از خرداد 1364 در محل کتابخانه عمومی سابق شهر مبارکه به همت آقای سید ناصر مدنی مسئول کتابخانه و با دعوت از استاد احمدرضا داد از استادان بنام انجمن خوشنویسان اصفهان شروع گردید.که تا سال ادامه داشته وحاصل آن چهار نفرفارغ التحصیل با مدرک ممتاز(آقایان سیدحسن حسینی،پرویز شفیعی ، حبیب اله صالحی ، محمدرضا باقری ) می باشند با توجه به استقبال از کلاسها وگنجایش کم ساختمان مکان انجمن خوشنویسان به ساختمان جواد الائمه خیابان سلمان شهر مبارکه انتقال یافت. از سال 1369 به بعد این انجمن با موافقت انجمن خوشنویسان استان اصفهان به صورت شعب غیر شورایی(شعب غیر شورایی شعبی می باشند که زیر نظر انجمن خوشنویسان مرکز استان اقدام به فعالیت نموده .) فعالیت خود را ادامه داده که تا سال 1380 ادامه داشته است. با تاسیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی وبا توجه به بررسی های به عمل آمده انجمن خوشنویسان شهرستان به صورت انجمن شورایی (شعب شورایی شعبی می باشند که مستقیماً زیر نظر انجمن خوشنویسان دفتر مرکزی تهران فعالیت می نمایند.) در آمده وتاکنون نیز ادامه دارد . تعداد افراد عضو این انجمن که هم اکنون دارای مدرک ممتاز می باشند به 16 نفر افزایش یافته که 11 نفر از آقایان و5 نفر از خانم ها می باشند.   

ازمهمترین اقدامات این انجمن : برگزاری نمایشگاههای جمعی وانفرادی در داخل شهرستان وخارج از شهرستان به مناسبتهای مختلف ، شرکت در جشنواره ها وکسب رتبه های برتر، کسب مقام برتر در رشته های خوشنویسی  نستعلیق ، شکسته نستعلیق ، خط معلی در جشنواره ((محمد پیام آور مهربانی)) منطقه 4 در شهرضا در سال 1386

و برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان ودانشگاه  سینا ، کسب رتبه های برتر توسط هنرجویان در آزمون های سراسری خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران.

 علمای مذهبی:

1-       حاج آقا مبارکه ای: از فرزندان مرحوم سيدعلي موسوی نسب ومؤلف کتاب سيری در تاريخ نخست فولاد بوده است.

      2- سيد محمد موسوی نسب: مشهور به ميرزا آقا که در سالنامه گنجينة زاينده رود مقاله ای تحت عنوان اهميت عقيده وايمان در ارتش وفرهنگ به قلم وی درج گرديده است.

      3- ملاعلي: يکي ديگر از معاريف شهرستان که در مبارکه مسجدی مي سازد(مسجد جامع)ودر نجف اشرف مدفون است.

     4-  سيدعلي موسوی نسب: يکي از علمای معروف شهرستان مبارکه که زماني امام جمعه مبارکه واز اعاظم ودانشمندان زمان مظفرالدين شاه قاجار بوده است از تاليفات او مي توان به کتاب دانشوران اصفهان اشاره نمود.

هنرمند:

  مرحوم شيخ محمدتقي جمالي،آقاسيدعبداله دهنوی ، حسين مقدس فاني مبارکه ای ، ميرزا محمد باقرنقاش باشي،سيدمحمددرخش،عبدالرحمن شاکرمبارکه، محمدحسن فروغي مبارکه ای،دهقان وينيچه ای،ملاملک، شهاب اصفهاني،ملاحسن وملاهادی از ديگر فرهيختگان عرصة فرهنگ وهنر واز مفاخر علمي فرهنگي شهرستان بوده اند.

 ایستگاه قطار:

خط راه آهن نیز در شهرستان از لحاظ حمل و نقل کالا بسیار واجد اهمیت است . این شبکه از ناحیه شمال شرقی شهرستان شروع و تا شهر دیزیچه ادامه می یابد و از این شهر به دو رشته تقسیم می شود ، یک رشته آن از شمال صفاییه گذشته و به شهرستان لنجان متصل شده و نهایتا به کارخانه ذوب آهن می رسد و رشته دیگراز غرب روستای اسماعیل ترخان گذشته و ناحیه شرقی مبارکه را دور زده و تا صنایع فولاد مبارکه ادامه می یابد . علاوه بر شبکه های اصلی یاد شده کلیه مراکز روستائی شهرستان از طریق شبکه های روستائی متعدد به مراکز عمده جمعیتی ، اجتماعی و اقتصادی شهرستان و به سایر مراکز روستائی همجوار مرتبط می گردند . احداث راه آهن اصفهان -  شيراز که از شمال به جنوب شهرستان امتداد مي يابد نيز تحول عمده ای را در بخش صنعت حل ونقل ايجاد مي نمايد.

 خطوط اتوبوس:

حضور تعاوني هاي مسافربري برون شهري و نيز راه انداري سازمان اتوبوسراني شهر مباركه با 32 دستگاه اتوبوس كه مسئوليت حمل و نقل شهرهاي مجاور را نيز بر عهده دارد ، مجموعاً شرائط ويژه اي را حاصل كرده است تا صنعت حمل و نقل كالا و مسافر در شهرستان بعنوان مهمترين ركن بخش خدمات شهرستان ايفاي نقش نمايد.

 جاذبه های گردشگری

آثار تاریخی:

6 جاذبه سياحتي و تاريخي شامل پارك سرارود – مجتمع قايقراني – چايخانه سنتي – قلعه نهچير – قلعه حسن آباد قلعه بزي و پارك زينلي  از جمله آثار تاريخي و سياحتي شهرستان  مي باشد .

   آثار و ابنيه هاي تاريخي شهرستان مباركه شامل 528 اثر ميباشدكه تعداد 21 اثر از آن بصورت ثبت ملي است . از لحاظ قدمت آثارتاريخي با توجه به كشفيات گروه باستانشناسان از غارهاي تاريخي قلعه بزي كه مربوط به دوران پارينه سنگي است، اين شهرستان بعد از شهر كاشان رتبه دوم را در استان اصفهان به خود اختصاص داده است. قلعه هاي تاريخي، مساجدو امامزاده ها، خانه هاي قديمي، برجهاي كبوتر، برجهاي نگهباني،حمامهاي قديمي،سايتهاي تاريخي، كوههاوآتشكده تاريخي،كتيبه و نقاشي هاي صخره ايي ، قبرستانهاي تاريخي وسنگ قبرهاي قديمي تشكيل دهنده آثار و اماكن تاريخي اين شهرستان ميباشد كه به مختصري از وضعيت اين آثار پرداخته ميشود.

 هتلها و رستورانهاي شهرستان مباركه

هتل سه ستاره

    هتل سه ستاره شهرستان مباركه در محله اسماعيل ترخان شهر مباركه در حال احداث است و در سال 1387 به بهره برداري ميرسد. اين هتل در حاشيه زاينده رود و در مجاورت بافت تاريخي اسماعيل ترخان قرار دارد و از اين حيث داراي موقعيت بسيار مناسبي جهت جذب ميهمانان و گردشگران است. اين هتل در صورت بهره برداري نقش مهمي در جهت جذب گردشگران ايفا خواهد نمود.

 هتل قصر

   اين هتل در مركز شهر مباركه واقع شده ودر سال 1385 احداث گرديد. بيشتر مسافران و گردشگران در شهرستان مباركه از اين هتل استفاده مينمايند.

 رستوران و ميهمان سراي قائم

  رستوران و ميهمانسراي قائم در شهر مباركه قرار دارد. اين ميهمانسرا در سال 1373 احداث گرديد ودر           سال 1386 به بهره برداري رسيد. اين ميهمانسرا در ورودي شهر مباركه قرار دارد.

  فهرست مکانهای تاریخی ثبت شده:

قلعه نهچير و قلعه حسن آباد قلعه بزي –  پارك كوهستاني شهيد زينلي – قلعه آسياباد – قلعه ياوري در طالخونچه – قلعه اكبر آباد در ديزيچه – برج كبوتر آسياباد در شهر مباركه – برج كبوتر 6 قلو در شهر كركوند – برج كبوتر 10 قلو و 18 قلو در شهر زيبا شهر – خانه قديمي صفايي در محله قهنويه مباركه – شير سنگي در روستاي لاو و زودان – قلعه لاو و مسجد امام علي در شهر طالخونچه – چشمه حوض ماهي

 وضعيت ابنيه تاريخي و مذهبي و تعداد بازديد كنندگان ايراني و خارجي از شهرستان مبارکه

 

نام ابنيه تاريخي و مذهبي

وضعيت ثبت

تعداد بازديد كنندگان

نام كشورها به ترتيب الفبا

ايراني

خارجي

قلعه نهچير

ثبت ملي

زياد

_

_

قلعه بزی

ثبت ملي

کم

_

_

خانه قديمي صفايي

ثبت مقدماتي

کم

_

_

برج کبوتر شش قلو کرکوند

ثبت مقدماتي

کم

_

_

قلعه لاو

ثبت مقدماتي

کم

_

_

قلعه اکبر آباد

ثبت مقدماتي

کم

_

_

قلعه آسيا آباد

ثبت مقدماتي

کم

_

_

مسجد حضرت قائم طالخونچه

ثبت مقدماتي

کم

_

_

مسجد امام علي طالخونچه

ثبت مقدماتي

کم

_

_

مسجد آجری طالخونچه

ثبت مقدماتي

کم

_

_

برج کبوتر ده قلو خولنجان

ثبت مقدماتي

کم

_

_

برج کبوترهجده قلو خولجان

ثبت مقدماتي

کم

_

_

آتشگاه بروزاد

ثبت مقدماتي

کم

_

_

شيرسنگي زودان

ثبت مقدماتي

کم

_

_

کتيبه تاريخي زودان

ثبت مقدماتي

کم

_

_

نقاشي صخره ای زودان

ثبت مقدماتي

کم

_

_

سايت تاريخي زودان

ثبت مقدماتي

کم

_

_

مسجد آجری اسماعيل ترخان

ثبت مقدماتي

کم

_

_

خانه اربابي کرکوند

ثبت مقدماتي

کم

_

_

غار شماره 1 و2 کرکوند

ثبت مقدماتي

کم

_

_

 فضاهای تفریحی:

 پارك تفريحـي سرارود در حاشيه زاينده رود، مجتمع قايقراني شهرداري در اسماعيل ترخان ، چايخانه سنتي در شهر مباركه ، پارك كوهستاني شهيد زينلي، پيست سواركاري صفائيه ، پارك نقاش باشي مباركه ، بند خاكي نهچير.

 اماکن مذهبی :

الف - در شهرستان مباركه 3 آرامگاه وجود دارد كه عبارتند از :

1/ آرامگاه سيد علي موسوي نسب مباركه در شهر مباركه .

2/ آرامگاه سيد جلال موسوي دهسرخ در روستاي دهسرخ .

3/ آرامگاه پير حاجات در شهر ديزيچه .

ب – در خصوص قدمگاه ، مي توان قدمگاه غريو پيغمبر را در روستاي حوض ماهي نام برد كه ساليانه شاهد هزاران بازديد كننده از اقسا نقاط شهرستان و شهرستانهاي مجاور مي باشد .

ج – در خصوص امامزاده ها در شهرستان مباركه تعداد 16 بقعه متبركه شامل بقعه شاه سليمان و سيد محمد و چهل دختران در شهر ديزيچه ، بقعه غريب در نكو آباد ديزيچه – بقعه هاشمي و سفره خانه سيد محمد در طالخونچه - بقعه حليمه خاتون در شهر كركوند - بقعه مالك اشتر ، عزالدين محمد در شهر مباركه – بقعه پير محمد در بروزاد – بقعه طلحه و اسحاق در زيبا شهر – بقعه شهباز در اراضي و بقعه سلبستان يا سروستان در روستاي كوشكيچه را مي توان نام برد .

 آمارها

 جمعیت :

 اين شهرستان طبق سرشماري سال 75 داراي 119721  نفر جمعيت داشته كه در حال حاضر   جمعيت شهرستان معادل 137 هزار نفر  برآورد ميگردد . تركيب جمعيتي شهرستان بر مبناي سرشماري سال 75 63 هزار نفر مرد و 57 هزار نفر زن مي باشد كه با توجه به تاسيس شهرداريهاي جديد در شهرستان6/79 % جمعيت شهر نشين و  4/20 % روستا نشين مي باشندنرخ رشد جمعيت حدوداً  4/2 % مي باشد

+ نوشته شده در  جمعه 15 آذر1387ساعت 0:26  توسط همشهری نوین  | 

قلعه نهچیر

در بسياري از نقاط ايران آثاري از قلعه هاي قديمي به چشم مي خورد كه روزگاري دراز، از استحكامات مهم نظامي دولتها و يا حكمرانان محلي محسوب مي شده اند. اين قلعه ها كه در عين حال با مقتضيات اداري و سياسي وقت ارتباط داشته اند، با شرايط خاص جغرافيايي محيط خود نيز منطبق بوده اند.
طرح ريزي تمام قلعه ها براي دفاع است و آنها را مي توان نمونه اي از معماري نظامي دانست، ولي دژها محل اقامت صاحبان ده و اربابان ملك نيز بوده است كه در روزگار ناامني محل سكونت خود را نيز مستحكم مي نموده اند.
البته جز در مواقع ضروري، اين گونه تأسيسات حالت دفاعي و نظامي نداشتند و اغلب به عنوان محل سكونت و برقرار كننده مناسبات اجتماعي در يك ناحيه به شمار مي رفتند، اما همواره نقش دفاعي و امنيتي آن بارز بوده است.
قلعه هاي خاني بنا شده در گوشه و كنار شهرستان مباركه نيز نشانه هايي از زندگي پشتيباني قلعه اي است كه در قرون گذشته در اين خطه سكني داشته اند كه از نمونه هاي بارز آن مي توان به قلعه نهچير اشاره كرد .براساس اطلاعات كسب شده از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اصفهان، قدمت اين قلعه به اوايل دوره قاجاريه يعني حدود 150 سال پيش برمي گردد. اين قلعه را آقا محمدعلي خان و نوادگان او بنا كرده اند و ساخت آن حدود هفت سال طول كشيده است.
مساحت اين قلعه 21 هزار مترمربع است كه از اين ميزان  45 درصد به سطح زيربناي قلعه و 55 درصد آن به حياط و فضاي باز اختصاص دارد.
قلعه نهچير سه در ورودي و 9 برج ديده باني داشته كه تاكنون دو عدد از برجها از بين رفته است. ارتفاع ديوارهاي آن 7 تا 8 متر و ضخامت پايه ديوارها  140  سانتي متر است.
در قسمت جنوبي اين خانه بادگيرهاي زيبا و ارسي و راهرو و سرپوشيده قشنگي به نقش و تصوير گل و بوته وجود دارد كه به نوعي تداعي كننده هشت بهشت اصفهان است.

قلعه نهچير

+ نوشته شده در  یکشنبه 10 آذر1387ساعت 13:35  توسط همشهری نوین  | 

حمام شیخ بهایی

حمامی که با یک شمع گرم ، نگاه داشته میشد

حمام شیخ بهایی یکی از شاهکارهای معماری و مهندسی جهان است .  ایران زمین از داشتن چنین فرزندانی به خود می بالد .

حمام شيخ بهايي مربوط به دوره صفويه است كه با مهندسي شيخ بهايي ساخته شده است، سيستم گرمايي اين حمام از شاهكارهاي مهندسي با استفاده از قوانين فيزيك و شيمي محسوب مي شود. آب اين حمام با سيستم «دم و گاز» يعني از گاز متان فاضلاب مسجد جامع و چكيدن روغن عصارخانه شيخ بهايي كه در مجاورت حمام قرار دارد روشن مي شده است. عصارخانه محلي براي تهيه روغن از دانه هاي روغن بوده است. اين حمام با استفاده از اين سيستم پيچيده مهندسي به مدت طولاني تنها با يك شمع روشن مي شده است. اين حمام از نظر معماري مانند ساير حمام هاي دوره صفويه داراي ويژگي هاي آن دوران است.
اين حمام متروكه در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است.

متاسفانه تا مدتی پیش این حمام تاریخی به ذباله دانی و محل تجمع افراد معتاد تبدیل شده بود و جالب اینکه این حمام ۳۰ وارث پیدا کرده بود !!

چندی پیش حفاظت از این اثر منحصر به فرد آغاز شد و به زودی مرمت آن آغاز خواهد شد .

حمام شيخ بهايي در شعاع يكصد متري جنوب گنبد نظام الملك (جنوب مسجد جامع عتيق) در محله «در دست» قرار دارد. تاريخ ساخت آن را سال 1065 عنوان مي‌كنند و طراحي آن را به شيخ بهايي نسبت مي‌دهند. در اقوال آمده كه اين حمام اسرار آميز خزينه‌اي دارد كه آب آن خودكار و بدون مصرف انرژي مستقيم گرم مي‌شده است. البته بنا بر نظر رايج انرژي گرمايي حمام از گاز و انرژي مالي فضولات و فاضلاب تامين مي‌شده كه از طريق سفالينه‌هاي تهيه شده و مكش گازهايي چون متان و اكسيد گوگرد استفاده مي كرده است. حمام شيخ بهايي بنايي عمومي بوده كه به مرور در تصرف اشخاص درآمده و گفته مي‌شود زماني حتي كارگر حمام نيز ادعايي از حمام داشته است. در حال حاضر تا پيش از تملك نزديك به 30 نفر ادعاي سرقفلي و مالكيت اين اثر را داشتند.

+ نوشته شده در  سه شنبه 21 آبان1387ساعت 17:35  توسط همشهری نوین  | 

برج کبوتر

برج كبوتر

برج کبوتر: سازگار با طبیعت علی عطار "دهاقین رسم دارند که در بساتین و مزارع خود کبوتر خانه بنا کنند به جهت سرگین آن، چه خاصیت مزروعات و اشجار را نفع تمام می دهد و نیز گفته اند که آواز کبوتر مغز سر را نفع می دهد...دیگر مردم که ازمرض برخاسته اند گوشت کبوتربچه ایشان را نافع است و بالجمله فواید بسیار دارد."

"و مؤنث آنها اندک است، چه در دو ماه زمستان احتیاج می شود که ایشان را دانه دهند و بچه بسیار حاصل می شود به غیر از دو ماه زمستان و در این دو ماه اگر در موضع گرم باشند نیز بچه می آورند، چه در هر چهل روز بچه می آورند...و باید که آنها را نپرانند چه از پراندن بسیار ملول می شوند و به موضع دیگر می روند و اگر اول آنها را دانه دهند و سپس بپرانند بهتر بود."

"موضع که مسکن آنها بود، بلند باید و در اندرون آن طاق ها که در آن بیضه نهند و بچه برآورند و در پیش طاق ها چوب ها باید که بر آن نشینند و بعضی چهار ستون فرو برند و کبوترخانه ها بربالای آن چهار ستون بنا کنند تا حیوانات موذیه... به ایشان نتوانند رسید...."

سطور بالا بخشی ازمؤخره کتاب "در معرفت بعضی امور که اهل فلاحت را در کار آید" و مربوط به سده دهم هجری است که نویسنده آن تا امروز ناشناخته مانده است.

این نوشته که از عمر آن حداقل چند سده می گذرد به وضوح بر شناخت کشاورزان و علمای آن زمان ایران از کبوتر و عادات او و همچنین علوم کشاورزی واستفاده از کبوتر برای ساختن کود دلالت دارد که تا دو دهه پیش در بعضی مناطق ایران از جمله اصفهان رواج داشت.

امروزه نیزدر کنار مجموعه بزرگ شاهکارهای معماری، در زمین های کشاورزی و باغات استان اصفهان تعداد زیادی برج های نیمه مخروبه وجود دارد که به سیمای کشتزارها و باغات جلوه خاصی داده اند.

این بناها که حکایت ازتبحر آفرینندگان و سازندگان خود به دانش کشاورزی، علوم مهندسی و نیز معماری دارد، باقیمانده همان تدابیری هستند که مردم از هزاران سال پیش برای بهبود کشاورزی در این منطقه کویری که زمین های حاصل خیزی نداشته، اتخاذ کرده بودند.

آفرینندگان برج کبوتر با اطلاع و استفاده از خلق و خوی کبوتر آزاد (چاهی) او را به طبقات بالای این برج ها عادت داده بودند تا از فضله او که در پایین برج جمع می شد بعنوان کود کشاورزی استفاده کنند. کشاورزان منطقه حکایت می کنند که وجود برج کبوتر در یک زمین کشاورزی قیمت آنرا افزایش می داد.

بر اساس متون تاریخی وجود برج کبوتر از حدود هزار سال پیش گزارش شده است. اهمیت این برج ها در کشاورزی ایران چنان بوده که غازان خان مغول برای احیای کشاورزی کشوردر کنار تدابیردیگرش فرمانی نیزبرای نگهداری این برج ها صادر کرده بود.

اما بیشترین اطلاعات در مورد برج کبوتر از جهانگردان اروپایی به دست آمده که در دوره صفویه و پس از آن به ایران و به اصفهان سفر کرده اند و در مورد "زیبایی مسحور کننده" و "طرح های زیبا و دل انگیزقسمت فوقانی برج کبوتر" مطلب نوشته اند.

شاردن، سیاح فرانسوی تعداد برج های کبوتر در اطراف اصفهان را بیش از سه هزار ذکر کرده است. امروزه اگر چه هنوز تعداد قابل توجهی برج مخروبه در شرق و غرب اصفهان در زمین های اطراف زاینده رود وجود دارند، اما ما تنها توانستیم یک برج کبوتر فعال بیابیم.

کبوترها ی بسیاری از برج ها یا خوراک حیوانات دیگر شده، یا جای خود را به جغدها داده اند و برج را ترک کرده اند. تنها برج کبوتردار در اصفهان نیزامروز نه برای تولید کود حیوانی، بلکه برای جذب گردشگر و رونق حرفه ادامه حیات می دهد.

با وجودی که ساختمان بسیاری از این برج ها که در اثر درایت سازندگان خود طی قرن ها در سرما و گرمای روزگار حوادث طبیعی را پشت سر گذاشته و به حیات خود ادامه داده اند، امروز در اثر بی توجهی در آستانه نابودی و ویرانی هستند.

مرتضی فرهادی، که در دهه هفتاد خورشیدی پزوهشی در مورد این کبوترخانه ها ارائه داده، می نویسد: "گفتنی است که ازنظر تاریخ علم و معماری نیز این بناها قابل مطالعه و تامل هستند. در این بناها که زیبایی و کارآمدی آنها چنان به هم آمیخته اند که جدائی ناپذیر به نظر می آیند از علومی همچون فیریک، ریاضیات، جانور شناسی و روانشناسی جانوری، آب و هوا شناسی و غیره استفاده شده است."

محمد سعید محصصی، فیلمساز ساکن اصفهان سال ها پیش کوشیده بود جذابیت های معماری و مهندسی هوشمندانه و پیچیده برج کبوتر را بر اساس گفته های آخرین صاحبان برج کبوتر بر نوار فیلم ثبت کند. او یافته ها و تجارب خود از این مهندسی قدیمی را با ما نیز در میان گذاشت.*

*در نوشته بالا از جزوه پژوهشی مرتضی فرهادی بهره برده شده است. همچنین این گزارش بدون همکاری یاسمن دادخواه و آریا سلطانی ناممکن بود.

+ نوشته شده در  دوشنبه 21 مرداد1387ساعت 19:34  توسط همشهری نوین  | 

تصویر ماهواره ای کرکوند

کرکوند را در ويكي مپيا ببینید(تصویر ماهواره ای کرکوند)

بسیار جذاب

اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  جمعه 21 تیر1387ساعت 20:10  توسط همشهری نوین  | 

تبریک

سلام

وبلاگ همشهری پس از مدت ها تلاش از صفحه سوم(رتبه حدود ۳۰) جستجوی گوگل به صفحه اول رتبه ۲ این موتور جستجو رسید به امید روزی که در رتبه ۱ قرار گیریم

دعوت به همکاری:

مدیریت وبلاگ همشهری از کلیه همشهریان عزیز که علاقه مند به همکاری در اجرای این وبلاگ باشند دعوت به همکاری می نماید.جهت پیوستن به ما در قسمت نظرات علاقه مندی خود را با آدرسی برای تماس بیان کنید.

دوست عزیزی که علاقه مند به همکاری بودند ما درخدمتیم ایمیل ارسال کردیم گویا آدرستون اشتباه بود

در همین جا آدرس دیگری را برای تماس با خودتان بیان کنید تا نحوه همکاری را اعلام کنم

دوستدار دوستی هاتان:همشهری

+ نوشته شده در  شنبه 8 تیر1387ساعت 19:18  توسط همشهری نوین  | 

چندتا عکس جدید

 

  

 

                               

 

 

 

                              

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 تیر1387ساعت 19:19  توسط همشهری نوین  | 

کلیپ

"شهر من کرکوند"

 

کلیپ برای موبایل دانلود کنید

 

دانلود

 

 

+ نوشته شده در  شنبه 1 تیر1387ساعت 13:37  توسط همشهری نوین  | 

حمام قدیمی

 

حمام قدیمی شهر كركوند بزودی بازسازی می شود.جواد سلطانی شهردار كركوند با اشاره به قدمت این حمام، گفت: این حمام به صورت خزینه بوده و متعلق به ۴ قرن پیش است.
وی افزود: برای حفظ این اثر و جلوگیری از تخریب آن در وهله اول با اعتباری در حدود یكصد میلیون ریال نسبت به مرمت سقف حمام اقدام شده و بزودی با همكاری كارشناسان میراث فرهنگی و دانش آموختگان رشته مرمت آثار باستانی نسبت به مرمت آن اقدام خواهد شد.
وی ضمن تشریح ویژگی های این حمام، افزود: بنای بیرونی این حمام از سنگ و گل ساخته شده و دارای سقف های ضربی و گنبدی شكل است. مساحت آن ۲۵۰ مترمربع و دارای ۲ قسمت مجزای رختكن و گرمابه است كه توسط دالان كوچكی به هم وصل می شوند.
در عایق جداره داخلی گرمابه حمام از ملات ساروج و در قسمت سكوهای رختكن از كاشی های لعاب دار فیروزه ای رنگ استفاده شده است.
سقف رختكن از یك گنبد با چهار و نیم گنبد در اطراف آن و سقف قسمت گرمابه نیز از ۶ سقف گنبدی تشكیل شده كه روی دیوارها و ۲ ستون چهارگوش سنگ چین بنا شده است.
وی افزود: سوخت حمام در گذشته بوته بوده كه با گذشت زمان كوره جدید با سوخت روغن جایگزین كوره بوته سوز شده است.
از محل كوره ها تونل هایی به زیر محوطه قسمت گرمابه راه داشته كه در اثر حرارت كوره، كف حمام نیز گرم می شده است.
شهر كركوند كه اكنون در همسایگی فولاد مباركه، صنایع نظامی و ذوب آهن اصفهان قرار دارد در عصر صفوی از رونق خاصی برخوردار بوده و گفته می شود كه این شهر از اسكان قشقاییان در این منطقه پدید آمده است

+ نوشته شده در  پنجشنبه 22 فروردین1387ساعت 17:32  توسط همشهری نوین  | 

یک خوندنی دیگه

خلاصه اي از موقعيت شهر از نظر آب و هوا ، فاصله تا مركز ، فرهنگ و آثار تاريخي

بنا به نوشته منتشر نشده اي از دكتر علي محمد آسيا بادي كركوند از طريق اسكان يك قبيله كوچ نشين و به احتمال قوي در دوره مغول و بدنبال اصلاحات غازان خان بوجود آمده است اين مطلب را ساختار دستوري واژه كركوند كه داراي پسوند اتصاف قبيله اي و عشيره اي است نيز تأييد ميكند در اسناد و مدارك باقيمانده از دوره صفوي بويژه در طومار شيخ بهايي كركوند با همين نام آمده است . شواهدي وجود دارد كه مركزيت اين محل در اوايل دوره صفويه و پيش از آن در شمال محل فعلي در سمت غرب ده كهنه باغ معروف به باغ نواب بوده است . در سمت غرب با غ نواب كه تا چندي پيش در سال قبل هنوز بعضي از سنگ مزارهاي آن موجود بوده است . تاريخ سنگها و موقعيت محل گوياي برجسته خاندان صفوي بنام ميرزا رضي نوه دختري شاه عباس اول مي داند و او همان كسي است كه به جرم تصرف در موقوفات بدستور شاه عباس دوم اموالش توقيف و خودش كور شد . خير آباد ا... قلي خان يكي از محله هاي كركوند روستائي است كه در دوره صفويه به همين نام موسوم بوده است سياهبوم در آن زمان رمضان آباد و باغشاه يكي از مزارع محله سورچه پائين از روستاي دوره قاجار كه تابع سميرم و در اوايل دوره پهلوي خرو دهستان اشيان و تابع لنجان عليا بوده است . جمعيت شهر كركوند طبق آمارسازمان مديريت و برنامه ريزي در سال 1379 بالغ بر 6840 نفر و طبق آمار خانه بهداشت بالغ بر 9000 نفر مي باشد درصد جمعيت باسواد اين شهر 9/84 درصد و اين نسبت براي افراد لازم التعليم 7/ 98 درصد بوده است . مردم از فرهنگ و روحيه اشتراك مساعي خوبي با يكديگر برخوردارند . وجود مقبره امامزاده حليمه خاتون در اين شهر از ويژگيهاي ديگر آن مي باشد ك اهالي وجود آن را براي شهر و اهالي موجب بركت و حفظ شهر در مقابل خشكسالي و بلاياي مختلف مي دانند .

شهر كركوند متشكل از محلات كركوند ، سورچه پائين ، خير آباد ، سياهبوم و شهرك محمديه با جمعيتي در حدود 7200 نفر در حاشيه جلگه سر سبز زاينده رود در 65 كيلومتري جنوب غربي شهر اصفهان و 5 كيلومتري غرب شهر مباركه و در بين ارتفاعات زاگرس شرقي مابين چاله سنندج به سيرجان بر روي طول جغرافيايي 48/51 شرقي و عرض جغرافيايي 22/32 واقع شده و از جنوب به مجتمع فولاد مباركه ، از غرب به شهرستان لنجان و از شرق و شمال به شهرستان مباركه محدود مي شود و عبور مسير ترانزيتي گذرگاه غرب از مركز اين شهر مي باشد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 آبان1386ساعت 11:27  توسط همشهری نوین  | 

خوندنی

روزنامه ایران:
پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۳ - ۲۳ ربيع الاول ۱۴۲۵
Thu, May 13, 2004
 كركوند؛ دنياى ظرفيتهاى ناشناخته
163890.jpg
در عصر سيطره آهن و فولاد و سيمان بر طبيعت سبز و فتح باغها و سبزه زاران با خانه هاى بى روزن ومكعبهاى سيمانى، يافتن شهرى كه همچنان سرسبز و باطراوت، با تكيه بر كشتزارها و رودهاى پرآبش استوار و پابرجا بماند و از تأثيرات منفى شهرنشينى كمترين گزند را ببينددر حكم كيمياست. خاصه اگر اين شهر در همسايگى بزرگترين كارخانه ها و مجتمع هاى صنعتى و اقتصادى كشور باشد.
«كركوند»  شهرى كوچك ولى زيباست با مردمانى سختكوش، مهربان و ميهمان نواز در حاشيه جنوبى زاينده رود و در فاصله ۴۰كيلومترى شهر اصفهان كه از يكسو با زاينده رود همنشين است و از اين همنشينى خجسته در قلب خود كشتزارهاى وسيع برنج را مى پروراند و از سوى ديگر با صنايع بزرگ كشور نظير ذوب آهن، مجتمع فولادمباركه، صنايع نظامى و كارخانه سيمان سپاهان همسايگى (همزيستى) بسيار نزديك دارد.
از جهت حدود طبيعى در سمت شمال اين شهر زاينده رود و كوههاى ده نو و گواره و در سمت جنوب و جنوب غربى آن كوههاى بيدكان و ميل قرار گرفته است. همچنين از طرف غرب و شرق با يك محدوده دشتى در ارتباط است.
جلگه لنجان به ويژه شهر كركوند يكى از بخشهاى حاصلخيز ايران محسوب مى شود كه مركز برنج كارى در استان اصفهان است. قسمت عمده اراضى شهر كركوند در همجوارى با زاينده رود به كشت برنج اختصاص دارد.
معرفى برنج اصفهان معروف به برنج لنجان كه در نوع خود يكى از مرغوب ترين و خوش عطرترين برنجهاى ايران محسوب مى شود خود گزارش ويژه اى را طلب مى كند. اين برنج خريداران خاص خود را داشته و به علت محدود بودن كشتزارهاى آن معمولاً  در معرض خريد عموم قرار نمى گيرد و به بازار سراسرى راه پيدا نمى كند.
۸۰درصد از كركوند در دشت و ۲۰درصد از آن در ناحيه كوهستانى قرار دارد. منطقه دشتى عمدتاً شامل زمينهاى زراعى بوده و متوسط ارتفاع آن از سطح دريا ۱۷۳۰ متر است. اين شهر داراى زمستانهاى سرد و مرطوب و تابستانهاى معتدل بوده و طبق آمار ايستگاههاى بارندگى منطقه ذوب آهن اصفهان ميزان بارندگى متوسط ساليانه در آن ۱۵۹‎/۵ ميليمتر است كه بيشترين بارندگى آن در ماههاى آبان تا ارديبهشت است.
از نظر پيشينه تاريخى وجود امامزاده بى بى حليمه خاتون كه براساس شجره نامه موجود در ارتباط با اين امامزاده نسب ايشان به حضرت امام موسى بن جعفر عليه السلام مى رسد و در اواخر قرن دوم هجرى مى زيسته، حاكى از آن است كه در حدود دوازده قرن پيش در اين محل مدفون گرديده است. ولى تعيين حدود جغرافيايى امامزاده كه در شجره نامه آن موجود مى باشد اشاره اى به وجودآبادى در جنب يا نزديك آن ندارد و از آسيا آباد به عنوان نزديكترين حد جغرافيايى آن يادشده است. بنابراين احتمال مى رود كركوند پس از اين تاريخ در حالى كه در مسير عبور كاروانهاى تجارى و همچنين به علت بهره مندى از دشتهاى سرسبز و همنشينى با زاينده رود در مسير عبور كاروانهاى اقوام كوچ نشين قرار داشته است با استقرار برخى از اين اقوام به صورت يك آبادى متمركز درآمده باشد كه با وجود برخى از سنگ قبرها و وجود برخى از خانوارها كه در حافظه پيران و دنياديدگان قديمى شهر در نسلهاى گذشته شان منسوب به قوم قشقايى بوده اند اين گمانه پررنگ تر مى نمايد.در وجه تسميه كركوند نيز روايات نزديك به همى نزد پيران و سالخوردگان شهر يافت مى شود. روايتى كه بيشترين تأكيد را با خود دارد حكايت از آن دارد كه اين منطقه به علت بهره مند بودن از مردان شجاع و دلاور به عنوان نقطه اتكا براى كاروان داران محسوب مى گرديده است؛ به طورى كه كاروان داران با رسيدن به اين نقطه اطراق كرده و براى مقابله با راهزنان، تحت حمايت مردان و راهنماييهاى بزرگان و دلاوران كركوند به مسير خود ادامه مى داده اند.
از آنجا كه در اين نقطه به توصيه بزرگان اين قوم، كاروان داران براى جلوگيرى از هرگونه سروصدا جهت عبوراز مناطق پرخطر و حفظ كاروان از گزند راهزنان موظف به بستن زنگوله هاى بزرگ شتران (كَرك يا كَركِه) با پارچه مى شدند. اين منطقه كركه بند و نهايتاً كركه وند به عنوان مكانى براى استراحت وبستن زنگ شتران (كركه) ناميده شده است.
كركوند از نظر وضعيت آبهاى سطحى، دائمى، موقتى و منابع آب زيرزمينى در شرايط مناسبى قرار دارد و اين مسأله به نوبه خود در كيفيت كشاورزى آن تأثير مثبتى دارد. زاينده رود به عنوان يك منبع دائمى قابل اطمينان مهمترين آنهاست. اما منابع آبى موقتى ديگرى نيز ناشى از ريزشهاى جوى بر يك حوضه آبخيز به وسعت ۳۱۷ كيلومترمربع كه از ارتفاعات غرب و جنوب شرقى اين شهر سرچشمه مى گيرد وجود دارد كه اين آبهاى سطحى موقتى نيز پس از مشروب كردن بخشى از كركوند از طريق دومسيل درشمال اين شهر به زاينده رود مى پيوندد.
مسيل اول از سمت جنوب وارد شهر شده و پس از طى زمينهاى كشاورزى در نزديكى روستاى سياهبوم به زاينده رود مى ريزد و مسيل دوم از سمت ارتفاعات غرب و جنوب غربى كركوند شروع شده و پس از عبور از زمين هاى كشاورزى در حوالى روستاى سورچه پايين به رودخانه زاينده رود مى پيوندد.
منابع آب زيرزمينى شامل چاههاى عميق و نيمه عميق، ۲۰۰۰۰ متر قنات و دو چشمه با نامهاى بيدكان و صفيرى از ديگر منابع آبى آن هستند.
چشمه بيدكان ازنوع چشمه هاى گسلى است و در دهانه دره اى به نام تنگه بيدكان قرار گرفته است. ارتفاع اين چشمه از سطح دريا برابر ۲۰۲۰ متر مى باشد و در طول ۵۱درجه و ۱۷ دقيقه و ۳۵ ثانيه شرقى و ۳۲ درجه و ۱۱ دقيقه و ۵۰ ثانيه عرض شمالى قرار گرفته و آب آن از ارتفاعات آهكى متعلق به كرتاسه تأمين مى شود.
مجموع تخليه ساليانه آب اين چشمه و چشمه اى ديگر به نام صفيرى كه در همين محدوده قرار دارد، برابر با ۴۰۵۱‎/۲ هزارمترمكعب مى باشد. شرايط خاص به وجود آمده در اين منطقه از نظر وجود كارخانجات بزرگ نظير ذوب آهن اصفهان، فولاد مباركه، صنايع نظامى، كارخانه سيمان و … همچنين وجود شركتهاى متعدد وابسته به اين صنايع كه درسطح منطقه پراكنده هستند و عمدتاً به نيروى كار زياد متكى مى باشند، باعث به وجود آمدن شرايط خاصى از نظر مهاجرفرستى و مهاجرپذيرى درسطح منطقه شده است. بدين صورت كه درصد عمده اى از مهاجرين اعم از خارج شدگان وواردشدگان به اين شهر را شاغلين فعاليتهاى صنعتى در منطقه تشكيل مى دهند و اصولاً حضورشان دراين منطقه به لحاظ اشتغال به فعاليتهاى صنعتى است. مهاجرت ازاين شهر نيز عمدتاً يا به علت اتمام قراردادهاى كارى است يا به سبب عدم وجود امكانات رفاهى وخدماتى وتحصيلات عالى كه اين امر لزوم سرمايه گذارى در زمينه امور رفاهى وخدماتى را طلب مى كند. زيرا سهم عمده اى از اين مهاجرتها به دليل دسترسى به سطح مطلوب ترى از خدمات و برخوردارى از امكانات رفاهى بيشتر صورت پذيرفته است.
كركوند از لحاظ نوع خاك، منطقه اى مساعد جهت فعاليتهاى زراعى است به همين جهت زراعت دراين منطقه از زمانهاى قديم به عنوان يكى از منابع اصلى كسب درآمد وتأمين مايحتاج اوليه زندگى محسوب مى شده است. در سطح كركوند و روستاهاى اطراف مجموعاً بيش از ۳۰۰۰هكتار زمين كشاورزى وجود دارد كه محصولات كشت شده شامل غلات بويژه برنج، حبوبات، محصولات جاليزى، سبزيجات ومحصولات علوفه اى، روغنى وپنبه است.دراين ميان محصولات باغى به علت شرايط به وجود آمده ناشى از استقرار صنايع چندان قابل ملاحظه نيست. استقرار اين صنايع بنابراظهار اهالى موجب آلودگى هوا را فراهم نموده است كه اين مسأله موجب شده درختان پس از ۲ يا ۳سال غيرمثمر بشوند. به همين جهت درحال حاضر تنها ۴‎/۳% كل زمينهاى كشاورزى را باغات تشكيل مى دهد. درميان محصولات زراعى غلات به ويژه برنج با ۵۸‎/۵% بيشترين سهم را در كشاورزى منطقه دارند و بيش از ۱۴۰۰هكتار از زمينهاى كشاورزى با همت اهالى ومديريت كشاورزى به صورت يكپارچه كاشته مى شوند.
بطور كلى فعاليتهاى صنعتى با داشتن يك نقش كليدى تأثير بسزايى بررشد وتوسعه مناطق دارند، به نحوى كه مى توان گفت: توسعه اقتصادى صورت نمى پذيرد مگر آن كه توسعه صنعتى فراهم آيد اما آنچه در توسعه كركوند اهميت دارد توافق همگان برحفظ طبيعت، كشاورزى وارزشهاى زيست محيطى آن است بطورى كه حفظ طبيعت شهر كركوند از دغدغه هاى اصلى مديران شهرى ومديران صنايع بزرگ آن منطقه است. از آنجا كه اكثر اين كارخانجات در فاصله اى كمتر از ۱۰ الى ۱۵كيلومترى كركوند قرار دارند؛ بطورى كه حتى فاصله كارخانه فولاد مباركه نسبت به اين شهر بسيار نزديكتر از آن به شهر مباركه است. اين وضع توجه جدى همه اين صنايع را به توسعه همزمان اقتصادى، كشاورزى و زيست محيطى كركوند طلب مى كند.خسرو فخرى شهردار اين شهر ضمن تأييد وجود همدلى وهمفكرى با مديران صنايع عظيم اطراف اين شهر اذعان دارد كه از ويژگى هاى خاص اين شهر وجود كشتزارهاى برنج آن است و سعى شهردارى برحفظ كشتزارها وفضاى سبز همزمان با توسعه شهرى آن است.
فخرى با تأكيد براينكه توسعه كركوند تنها در اراضى غيركشاورزى انجام مى پذيرد، مى افزايد: خوشبختانه وجود زمينهاى غيركشاورزى در جنوب اين شهر امكان رشد آتى آن را امكان پذير مى سازد.
وى مى گويد: نه تنها فضاى سبز طبيعى شهر حفظ مى شود، بلكه با همكارى مديران صنايع با ايجاد پارك هاى جنگلى وفضاى سبز مصنوعى وتوسعه فضاى سبز سعى مى كنيم در حفظ محيط زيست وكاهش آلاينده ها وتأمين بهداشت عمومى گامهاى مهمى برداريم.
همچنين از فعاليتهاى در دست اقدام مى توان به طراحى ميدانهاى شهر، احداث جاده ساحلى در حاشيه شهر به عنوان مكان تفريحى و ايجاد كمربند سبز در حاشيه غربى شهر با همكارى صنايع بزرگ منطقه از جمله فولاد مباركه اشاره نمود.
شهردار كركوند با اشاره به عبور آزادراه جنوب غرب به شمال شرق ايران از ميان شهر كركوند اظهار مى دارد: اين آزادراه كه استان خوزستان را به استان خراسان متصل مى كند. از غرب استان اصفهان وارد گرديده و پس از عبور از ميان شهر كركوند از طريق يك پل از روى زاينده رودعبور نموده واز طريق فولادشهر، نجف آبادوعبور ازدشت موته به آزادراه اصفهان، نطنز، كاشان منتهى مى شود كه با احتساب اين آزاد راه فاصله شهر كركوند تا اصفهان به ۳۰ كيلومتر تقليل پيدا مى كند.
اين مسأله تأثير مهمى در گسترش مناسبات اقتصادى اين منطقه داشته وفعاليتهاى صنعتى واقتصادى منطقه را رونق بيشترى مى بخشد.
توسعه صنعتى در هر منطقه موجب ايجاد تحولاتى به صورت شناسايى وبه حركت درآوردن هماهنگ پديده هاى طبيعى و انسانى موجود در آن منطقه به منظور بهبود بخشى فعاليتهاى توليدى و زيستى در جهت ارتقاى رشداقتصادى واجتماعى مى گردد. تأثيراتى كه پديد آمدن صنايع بزرگ بركركوند ومناطق اطراف آن داشته است به اين شرح است:
۱ ـ جذب نيروهاى مازاد وبيكاران پنهان و هدايت آنان به سمت مجتمعهاى بزرگ صنعتى منطقه و صنايع جنبى آنها
۲ ـ ايجاد درآمد براى اهالى اين منطقه و روستاهاى مجاور به خصوص افرادى كه فاقد سرمايه لازم در خصوص فعاليتهاى كشاورزى بوده اند.
۳ ـ كاهش روند مهاجرتهايى كه به علت بيكارى صورت مى پذيرفته است.
۴ ـ ايجاد مشاغل خدماتى
۵ ـ به كارگيرى سرمايه هاى اندك در كارهاى توليدى مانند احداث كارگاههايى كه به جهت تحولات فوق ميزان تقاضا براى محصولات آنها افزايش يافته است.
به طور كلى از كل شاغلين منطقه در حدود ۴۲ درصد آنها در بخش صنعت مشغول به كار هستند. اين بخش شامل مجتمعهاى صنعتى و صنايع جنبى آنها ست. علاوه بر مجتمعهاى صنعتى بزرگ نظير مجتمع صنعتى فولاد مباركه، شركت سهامى ذوب آهن، صنايع نظامى وسيمان سپاهان و همچنين صنايع جنبى آن، كارگاههاى صنعتى كوچكى نيز در سطح شهر وجود دارد كه عمدتاً با تكيه بر سرمايه هاى شخصى يا وام تأسيس شده و به صورت خصوصى اداره مى شوند. صنعت قالى بافى نيز دراين منطقه رواج فراوان دارد كه عمدتاً زنان ودختران منطقه در آن مشغول هستند. تعداد خانواده هايى كه در سطح منطقه به قالى بافى به عنوان يك شغل فرعى مى پردازند حدود ۴۰ درصد كل خانوارها راتشكيل مى دهند كه اين فعاليت خود يكى از عوامل مهم در سهيم نمودن زنان و دختران در ايجاد درآمد براى خانوارها محسوب مى شود. لذا لازم است هرچه بيشتر زمينه توسعه اين فعاليت در سطح شهرى فراهم گردد
.
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 آبان1386ساعت 11:23  توسط همشهری نوین  | 

هان؟

به نام خدا

سلام به همه دوستان و همشهری هایی که هرچند اندک گاهی به ما سر زدند و نظری دادند و ما را به امید روزهای خوش زنده نگاه داشتند.من در یک حمله گاز انبری حجم عکس ها را کم کردم خیلی بهتر شد سریعتر باز میشه آهنگ هم روی وبلاگ گذاشتم نمی خوای گوش بدی از سمت چپ متوفقش کن اجباری نیست.جناب اسحاق آبادی پرسیدند که من از چه زاویه ای به این عکس ها نگاه میکنم باید بگم اولا من نگاه نمی کنم دوما زاویه چی هست؟ سوما من کلا از کارهایی که انجام میدم منظور ندارم و هر چی شما دوست داری همونه.ذت زیاد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 آبان1386ساعت 7:44  توسط همشهری نوین  | 

بازم عکس های جدید

                           

                       

+ نوشته شده در  دوشنبه 14 آبان1386ساعت 13:51  توسط همشهری نوین  | 

بعد می فهمی

اندر حکایات و مشروحات و منقولات ده گشتی بسیار زدم و از خود فشار زیاد بر مغز آورده تا حکایتی در خور انتخاب و به زبان شیرین در محدوده پادشاهی خود در اختیار شما قرار دهم هر چه تابیدم تابیدم چیزی نیافتم در هر مورد باید نامی برده و اسامی ذکر می کردم یا اگر ذکر هم نمی کردم عالم آدم می فهمیدند که منظور حقیر از آقایان و خانمهای ایکس زاده کیستند لزا در ابتدا صلاح دیدم یکی از مشهورترین داستان ها که حتی در سطح منطقه آن  رابا نام قریه ما می شناسند ذکر گویم .

لازم به یادآوردن عزیزان است که حکایت منقوله را اینجانب همینطوری شنیده ام و از درستی یا نادرستی آن بی اطلاعم لزا به دلایل امنیتی نیز قادر به پرسیدن از بزرگان نیستم.لزا همان که می دانم می گویم راست ودرستش گردن خودتان قبل از آن از خانواده نامبرده کمال عذر خواهی را نموده اعلام می دارم در صورتی که ناراضی هستید سریعا مطلع فرموده تا مکتوبات خود را از صحنه دهر حذف نمایم.


در این باب نقل حکایت بعد می فهمی:
یکی بود یکی نبود غیر خدا و صدو پنجاه و شش میلیارد و نهصد و بیست وسه هزار هشتصدو چهل یک مخلوق هیچکی نبود
یک دهی باصفا با آدمای باصفا تر از خودش کوچه های خاکی و مردم خاکی تر از خودش همشون به یک لقمه نون راضی بودن نه نونای امروز نون گارس و نون جو می خوردن و حرفای جالب می زدند بعضی وقتا که آدم فکر میکنه تو کار اون مردم قبل خودش در می مونه عجب زمونه ای بوده.آره این ده خوب و با صفا یک حموم عمومی داشت هم واسه خانما و هم واسه آقایون این حموم یک حمومی داشت .اسم این بنده مخلص خدا محمود حمومی بود .اونجوری که بزرگترا می گن خدا بیامرز توکارش وارد بوده زبون مردم و می فهمیده اوضاع حموم حسابی جور بوده .امان از دست روزگار بد یک شبی از شبهای خدا یک بنده ای از بنده های خدا میاد در حموم زمونی که نوبت خانما بوده. از قضای روزگار هیشکی هم توی حموم نبوده خالی خالی هم بوده میاد  سلام علیکی میکنه میگه که مشدی میخوام برم حموم کار بودم خسته بودم می خوام برم دوش بگیرم مشدی هم کارشا خوب بلد بوده جواب بنده خدا را بهش میده نه عزیز دلکم حالا نوبت آقایون که نیست برو سر موقعش که شد برگرد بیا .یارو هی دوباره اصرار میکنه مشدی حالا که کسی توی حموم  نرفته رحمی تو بکن حمومک خالی از آدمه میرم زودی برمیگردم به خدا من دیگه حال ندارم برم و دوباره بیام این موقع هم دیگه کسی نمی یاد بره حموم بزار برم دوش بگیرم .دوباره مشدی میگه نه .کسی هم که توی این حموم نباشه وقت خوبی نیست نوبت خانماس نه. تو میدونی حتی اگه کسی توی حموم نباشه بری تو بیای بیرون کسی تورا ببیندت چطور میشه چه جوری جواب باید به مردمون پس بدهم .خلاصه از یارو اصرا از مشدی انکار .یارو اینقدر میگه تا مشدی خسته میشه و میگه باشه من اینجا مراقبم کسی توی حموم نیاد برو زود دوش بگیرو برگرد بیا ای امان از دل غافل که چی شد یارو میره دوش میگیره و میاد کسی هم در حمومک نمی یاد اما اون لحظه ای که داشته میومده بیرون یکی از رندون ده میبینه وقت حموم خانما یک مردکی اومد بیرون میره و لاپورت(گزارش)ماجرا به کدخدا میده های و وای ای کدخدا به داد برس دیدی چی شد مردک گنده اومد از حموم خانما بیرون کدخدا هم که حسابی عصبانیه میفرسته دنبال مشدی حمومی .های  مشدی نونت نبود آبت نبود پس تو چیکاره ای اونجا میگن فلانی از حموم خانما اومده بوده بیرون مشدی که میبینه حسابی دردسر شده میگه که ماجرا چیه بابا والله بالله قضیه اینجوری بوده ولی ای وای که آب رفته به جوی باز نمی گردد.خلاصه هر چی که مشدی شرح میده دیگه تو گوش بزرگون نمی ره میان و مشدی از کار خودش عزل میکنن .مشدی هم نگاه به چشماش می کنه و میگه :
بعد میفهمی
آره مشدی عزل شد و یکی دیگه اومد اما خیلی زود همه فهمیدند مشدی حمومی چیز دیگه است نه دیگه این حموم اون حموم قدیمی نیست دیگه نظم و انظباطی نداره دیگه حتی اون ترو تمیزی را که قبلا داشته بود هم نداره مدتی همین جوری بسر میشه طاقت مردم ده دودر میشه میرن به کدخدا میگن مشدی را برگردون حموم خود کدخدا هم از کار خودش پشیمونه میره و به مشدی میگه باز بیا .ولی مشدی  یک کلام جواب میده :نه نمی یام  و دیگه هم نمی یاد.بعد از اونه که میفهمن یعنی چی که مشدی گفته بود بعد می فهمی.خدا رحمتش کنه این جمله مشدی حالا یک ضرب المثله همه ده میدونن همه جا جمله مشدی ذکر میشه حتی مردم شهرهای اطراف میدونن بعضی وقتا توی حرفاشون میگن کرکوندیه گفته بعد میفهمی.من که ندیدم تا حالا ولی یگ نفر میگفت روی سنگ مزار مشدی هم بعد می فهمی حک شده.حرف جالبی زده خداش بیامرزدش اسم خودشا تا سالها زنده نگه داشته
والسلام

+ نوشته شده در  جمعه 11 آبان1386ساعت 8:51  توسط همشهری نوین  | 

پادشاه همشهری

     

 

      وی به سال هزار و سیصدو شصت و اندی در قریه کرکوند دیده به جهان گشود.از سن دو سالگی به دلیل کارمند بودن پدر و لجباز بودن خود و طمع به داشتن مال و املاک وارد تجارت شده و بابررسی و تست پوشک بچه مهر تاییدیه وزارت بهداشت صادر می نمود لکن به دلیل فعالیت زیاد مصرف شیر بسیار بالایی نیز داشت بدین گونه ازاوان کودکی زندگی اجتماعی خویش را آغاز کرد.در دوران نوجوانی بسیار شرور و آب زیر کاه بود و در عملیات های خرابکاری زیاد شرکت نمود اما به دلیل آموزشهای جاسوسی و اطلاعاتی که در بزرگترین سازمانهای محله دیده بود هرگز لو نرفت چه بسا زیر دستان بسیاری از او که بد بخت شدند پله های ترقی را به سرعت طی کرد و توانست با رتبه ای رویایی؟؟؟ وارد دانشگاه شود.یکی از فعالین و مدافعین قهار حقوق دانشجویی نبود که ناگاه در همین زمان مقهور عشقی نا فرجام نشد اصلا او را چه به این حرفها و سوسول گیریها که عده ای در دانشگاه از خود در می آورند  از وضعیت دانشگاه او هر چه نگوییم زیاد گفته ایم  و سرانجام روبه به کارهایی عجیب آورد و سر در علوم ماوراییه نهاد که از او بعید می نمود اما خوب از پس آن  اگر سربلند بیرون نیامد لااقل کسی هم نفهمید که نیامد از آن پس رو به حرفه  چرند نویسی آورد و در این زمینه با مشاهیر آن آشنا گردید و در یک حرکت گاز انبری تصمیم به آنلاین نمودن آن گرفت از آن پس وی گوشه عزلتی انتخاب نموده و سر در کار خویش دارد و عمری است به بطالت می گذراند و بس و به دلیل آن وی را پادشاه نامیدند که خود هم نمی داند اصلا کی گفته هان؟.

همشهری دوم :پادشاه وبلاگ نویسان شهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 9 آبان1386ساعت 12:9  توسط همشهری نوین  | 

دل نامه همشهری

بسمه تعالی
امروز زمان چه زود می گذرد و شب به سرعت فرا خواهد رسید نمی دانی که ثانیه ها با چه قدرتی علیه من گام بر می دارند امروز شکست آرزوها را احساس می کنم.
شیاطین چه معنی دار به من نیشخند می زنند نمی دانم سرانجام چه خواهد شد .مجبورم بله مجبورم که بروم و گرنه این رفتن برایم آسان نیست  رفتن و ماندن من به حال کسی چه فرقی می کند شاید سراسر عالم را بگردم کسی نباشد جز چند تن که بگویند از دوری ات دلتنگیم.شاید روزهای دگر هرگز کسی نگوید ای کاش در میان ما بود ای کاش آنچه را که قبلا گفته بود باز می گفت خنده دار است چنین انسانی با این وسعت تنهایی چرا از دوری غمگین است .چرا چشمهایم دگر شادابی گذشته را ندارد خدایا چه خواهد شد خدایا کویر تنهایی ام خشک تر شده باران رحمتت چه شد خدایا تخیلات من در این کویر از کدام سراب سیراب شوند.شرمسارم از گذشته و از اکنون و احتمالا آینده ای که مانند قبل خواهد بود .شرمسار روی عزیزانی هستم که ندانستم و نفهمیدم قدر و عزتشان را شرمسار گستاخی ها و نافرمانی های خودم هستم شرمسار درگاه ملکوتم که گاهی بر ارابه شیاطین نشستم و به دره آتش سقوط کردم.شرمسار محبان آزرده خاطرم.الهی این گنه کرده بنده خویش را از رحمت و بخشش خود دور مدار پروردگارا مرا در راهی جز راه خود قرار مده .یار رب هر بار گفتم توکل بر تو ،رحمتت را بر من روا داشتی اینبار نیز میگویم توکل بر تو هرچه بر عهده حکمت ملکوتی ات گذاشتم جز رحمت نبود که رحمت جزئی از ذات توست .الهی این بار نیز توکل بر تو .صبر عطا کن

و در انتظار زمستان می سرایم:

زمستان زیباست

درکش باید کرد

زیبایی نه فقط باران است

یا که یک برف سفید

که دهد جلوه به جان وتن خاک

برف زیباست،سپیدی زیباست

اما نه همه زیبایی

زیبایی به نظر درگیر است

تکه برگی ز هوا افتاده

زیر پا له شده و درمانده

یا لکه ابری تیره

که نوید غرشی پربار است

صبر کاجی که ز سرما به درون غلتیده

یا که یک بید بلند

با همه شهره خود لرزیده

یا سیمی که بر آن گنجشکی

بی صدا خوابیده

خشکی باغچه ها

مرگ سرد این زمین

از همه شیرین تر

فکر فردای بهار

به نظر زیبا نیست

 

دوستدار دوستی هاتان همشهری

.../.../۸۶

+ نوشته شده در  چهارشنبه 9 آبان1386ساعت 11:41  توسط همشهری نوین  | 

قلعه میدی

متن زیر برگرفته از سایت زمزار کرکوند که برام جالب بود با اجازه جناب بهرامی میگذارمش اینجا

 

قلعه مهدی


بنام خدا

آسمان کدراست وهوا کثیف

        وخورشید می درخشد

                            وپرندگان دسته دسته در حال فرار

و پرنده ذهن من نیز

به پرواز در می آید .

    و نمی دانم چرا این پرنده ذهن من دوست دارد گذشته را

آرام ، آرام پر می زند .

    و می نشیند بر شاخه یک درخت زیبا

در وسط محله ای گمنام

اما اینجا گمنام نیست

      اینجا قلعه مهدی ایست .*1

نزدیکی حمام سنگی ده

آن طرف تر قهوه خانه ای بر پاست

    و مردمان آشنا در آن جمع

        از همه جا سخن می گویند

            شاهنامه می خوانند

                 افسانه می بافند

                  و از حافظ

                     و از سعدی شعر

                        و قصه شاه پریان

                           و قصه هزارویکشب را

در آن سو صدای خش خش برگ های ریخته شده در گذر

در زیر پای رهگذران

        همان آدم های آشنا

                              به گوش می رسد .

و گاه گاهی نیز نسیم خنکی آنها را به رقص وا می دارد .

 در کوچه های قدیم

 

 

فصل پاییز است

      صدای موذن های پیر می آید .

        از امامزاده

         از حسینیه

         راه دوری نیست .

گویی در میان جمع خبریست .

شور وشوق عجیبی بر پاست

       داس بدست در حرکت

       و شالیزارها آماده

در صحرا :

پشت جویها *2

پشت باغ ها

سرخی ها

صحرا پایین ،ده کهنه ، لورک ، دره ها ،شط ، تیر پا تیر ها

سرخی ، باغ علیخان ، باغ کهنه ،مَرغ ها ، کلماران و سه دانگیها*3

  برای چیدن

 

فریاد وهمهمه کودکان

                            در کوچه ها ودکه ها

                                              وبازی چوب وپِل

                                                       و هفت سنگ پسر ها

ودختران

گرگم وگله و قُطور

 

و دوباره باز می بینم

          مردمان آشنا را

کربلایی دکان دار است

و آسید درس می دهد

وعبدالخالق تعزیه آنچنان می خواند .

 

و چقدر صاف است آسمان

              وچقدر پر آب است چشمه ها

                    و چقدر مشغول هستند زنان

       کار می بافند *4

        و نخ می ریسند

   واز گاو ها شیر می خواهند .

 

وچقدر شادنند

و تنها غم آنها

             ناله اطفال است .

 

 

و چقدر صاف است آسمان

    و چقدر گرفته است دل من

و پرنده ذهنم باز می گردد .

                  وچقدر کثیف است هوا

                 و چقدر کدر است آسمان

                  و چرا پرنده ها فرار می کنند ؟

  

«تابستان  86»

نبی

 

 

 

 

 

 

 

1-      به گویش محلی قلعه میدی

2-      به گویش محلی پشت جوقیا

3-      به گویش محلی سلنگییا

4-      کار بافتن  همان بافتن پارچه با کارگاههای سنتی می باشد .
 

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 آبان1386ساعت 11:55  توسط همشهری نوین  | 

یادها و خاطره ها

سلام

متاسفانه شهرداری داره همه جا را خراب میکنه منم از یک سری مناطق در معرض خطر که همش برای ما خاطره است عکس گرفتم امیدوارم لذت ببرید.نیازمند عکس های شما هستم

 

                      

+ نوشته شده در  شنبه 5 آبان1386ساعت 13:35  توسط همشهری نوین  | 

تصاویری از قسمت های زیبای کرکوند که شاید چند سال دیگه اینطوری نباشند

در صورت باز نشدن تصاویر بر روی آن کلیک راست نموده و show picture را کلیک کنید

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه 3 شهریور1386ساعت 12:22  توسط همشهری نوین  | 

کرکوند اینه

+ نوشته شده در  دوشنبه 15 مرداد1386ساعت 18:35  توسط همشهری نوین  |